Energia elektryczna

System dystrybucyjny zarządzany przez HUTĘ BATORY Sp. z o.o. jest to system sieci służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowany w Chorzowie na obszarze huty oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

System obejmuje sieć o napięciu: 20kV, 6kV oraz nN ( 500V, 400V ).

  Cennik usług pozataryfowych Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzwie na dodatkowe zlecenie odbiorcy 1.07 MB POBIERZ
  Decyzja Prezesa URE DEE 0.34 MB POBIERZ
  Decyzja Prezesa URE OEE 0.3 MB POBIERZ
POWRÓT