Inwestycje

Przeprowadzone w Alchemii inwestycje, których koszt w 2013 roku wyniósł ok. 15 mln zł doprowadziły do poprawy jakości produktów przy większej kontroli procesów produkcyjnych oraz zmniejszyły koszty produkcji.

Główne inwestycje przeprowadzone przez Zakłady produkujące rury:

 • modernizacja zespołu walcującego nr 1

 • montaż nowego urządzenia do badań ultradźwiękiem w klasie PSL2 oraz PSL3 firmy NDT zapewniający 100% badanie struktury metalograficznej rur

 • modernizacja pieców grzewczych

 • inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła z kanałów spalinowych

  Przeprowadzone inwestycje pozwalają na zwiększenie ilości i poprawę tolerancji wymiarowych produkowanych rur przy jednoczesnym zapewnieniu laserowego pomiaru grubości ścianki na całej długości walcowanej rury w temperaturze ok. 600 – 1000°C

  Przeprowadzone w Grupie Kapitałowej Alchemia modernizacje pieców grzewczych wpływają na znaczące obniżenie zużycia gazu (nawet do 25% w skali roku) oraz energii elektrycznej (do ok. 15%).

  Inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła z kanałów spalinowych w Rurexpolu zaspokoiły potrzeby zakładu na wodę ciepłą oraz CO.

   

  Główne inwestycje przeprowadzone w 2013 roku przez Hutę Bankową:

 • modernizacja układu chłodzenia i filtracji walcarki oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego

 • modernizacja urządzeń grzewczych pieca pokrocznego

 • odtworzenie nurnika (tłoka) prasy HRP

 

POWRÓT