Kariera

Szukamy osób, które wykazują się inicjatywą, osiągają założone cele oraz potrafią pracować zespołowo. Praca w Alchemia S.A. czeka na osoby niebojące się wyzwań, które chętnie uczestniczą w szkoleniach, rozwijają się i pogłębiają swoją wiedzę.

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza oraz dołączenie CV wraz z listem motywacyjnym.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy".

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez ALCHEMIA S.A., umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez „ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska."

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia, w tym na ich udostępnienie tym spółkom".

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, przestrzegając zasad poufności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przekazywanych nam przez kandydatów jest ALCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – zobacz więcej…http://alchemiasa.pl/grupa-kapitalowa/rodo

Formularz

Imię
Nazwisko
Adres E-Mail
Numer telefonu kontaktowego
Napisz wiadomość
Załącz CV
Załącz list motywacyjny
Wyślij
POWRÓT