Misja i profil działalności

Naszym celem jest dobre zarządzanie i umacnianie pozycji Polskiego Koncernu Stalowego przyjaznego środowisku.

Koncentrujemy się na działalności związanej z produkcją stalowych rur bez szwu oraz innych specjalistycznych produktów stalowych. Naszym celem jest stałe zwiększanie sprzedaży produktów z tzw. wartością dodaną, głównie dla branży energetycznej oraz OCTG.

Nasza działalność operacyjna jest skupiona w czterech oddziałach produkujących rury bez szwu: Walcowni Rur Batory w Chorzowie, Stalowni Batory w Chorzowie, Rurexpolu w Częstochowie i Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem; oraz w trzech spółkach zależnych: Huta Bankowa, Kuźnia Batory oraz Laboratoria Badań Batory.

W Oddziale Walcownia Rur Batory wytwarzamy rury bez szwu o średnicach od 219 mm do 508 mm o bardzo wysokiej jakości ze wszystkich rodzajów stali, w tym ze stali węglowych, stopowych i żaroodpornych oraz rury gładkie przewodowe, okrętowe, kotłowe oraz konstrukcyjne, przeznaczone do obróbki wiórowej. Produkty te są wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, wiertniczym oraz przy budowie ropociągów i gazociągów.

Oddział Stalownia Batory jest znaczącym na krajowym rynku producentem stali
we wlewkach. Stal wytapiana jest w łukowych piecach elektrycznych. Posiadane urządzenie do próżniowego odgazowania stali (VAD) oraz pieco-kadź (LHF) do pozapiecowej rafinacji gwarantują otrzymanie stali we wlewkach o wysokiej jakości i czystości metalurgicznej. Wlewki stanowią półprodukt wykorzystywany w dalszych procesach technologicznych - przetwórstwie na wyroby długie, płaskie i kuto–walcowane. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, górniczym, maszynowym
i w budownictwie.

Oddział Rurexpol w Częstochowie znajduje się w czołówce producentów rur specjalistycznych o średnicach od 121 mm do 273 mm. Wyroby Oddziału znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle naftowym oraz do przesyłu gazu w trakcie wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak również w trakcie eksploatacji złoża. W Oddziale Rurexpol powstają także rury kotłowe i stopowe dla energetyki. Asortyment oferowanych przez Oddział Rurexpol uzupełniają rury konstrukcyjne do dalszej obróbki mechanicznej m.in do siłowników hudraulicznych i elementów konstrukcji hal.

Oddział Walcownia Rur Andrzej specjalizuje się w produkcji rur przewodowych, kotłowych, konstrukcyjnych o mniejszych średnicach od 21 mm do 114 mm. Znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym, energetycznym, chemicznym, petrochemicznym, budowy maszyn, stoczniowym i gazownictwie.

Huta Bankowa jest znana z produkcji półwyrobów do produkcji rur, prętów kwadratowych
do wyrobu butli gazowych, prętów okrągłych, kątowników, kształtowników łebkowych płaskich a także pierścieni kuto-walcowanych. Jest jedynym w Polsce producentem obręczy kolejowych i tramwajowych. Huta w ofercie posiada także walcowane kęsy kwadratowe.

Kuźnia Batory oferuje wyroby kute takie jak pręty, czy odkuwki kształtowe. Wyroby kute ze stali poddane dalszej obróbce wykorzystywane są w przemyśle maszynowym, okrętowym, energetycznym. Stanowią kolejne stadium przetworzenia wyrobów, jakie oferują huty.

Laboratoria Badań Batory należące do Grupy Kapitałowej Alchemia świadczą usługi
w zakresie przygotowania prób do badań i obróbki cieplnej, badań metaloznawczych, badań nieniszczących, badań własności mechanicznych, badań własności wytrzymałościowych oraz badań składu chemicznego.

POWRÓT