Misja i profil działalności

Naszym celem jest dobre zarządzanie i umacnianie pozycji Polskiego Koncernu Stalowego przyjaznego środowisku.

Koncentrujemy się na działalności związanej z produkcją stalowych rur bez szwu oraz innych specjalistycznych produktów stalowych. Naszym celem jest stałe zwiększanie sprzedaży produktów z tzw. wartością dodaną, głównie dla branży energetycznej oraz OCTG.

Nasza działalność operacyjna jest skupiona w pięciu oddziałach produkcyjnych, tj.: Walcownia Rur Batory w Chorzowie, Stalownia Batory w Chorzowie, Kuźnia Batory w Chorzowie, Rurexpol w Częstochowie, Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem oraz w dwóch spółkach zależnych: Huta Bankowa i Laboratoria Badań Batory.

W Oddziale Walcownia Rur Batory wytwarzamy rury bez szwu o średnicach od 219 mm do 508 mm o bardzo wysokiej jakości ze wszystkich rodzajów stali, w tym ze stali węglowych, stopowych i żaroodpornych oraz rury gładkie przewodowe, okrętowe, kotłowe oraz konstrukcyjne, przeznaczone do obróbki wiórowej. Produkty te są wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, wiertniczym oraz przy budowie ropociągów i gazociągów.

Oddział Stalownia Batory jest znaczącym na krajowym rynku producentem stali we wlewkach. Stal wytapiana jest w łukowych piecach elektrycznych. Posiadane urządzenie do próżniowego odgazowania stali (VAD) oraz pieco-kadź (LHF) do pozapiecowej rafinacji gwarantują otrzymanie stali we wlewkach o wysokiej jakości i czystości metalurgicznej. Wlewki stanowią półprodukt wykorzystywany w dalszych procesach technologicznych - przetwórstwie na wyroby długie, płaskie i kuto–walcowane. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, górniczym, maszynowym i w budownictwie.

Oddział Rurexpol znajduje się w czołówce producentów rur specjalistycznych o średnicach od 121 mm do 273 mm. Wyroby Oddziału znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle naftowym oraz do przesyłu gazu w trakcie wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak również w trakcie eksploatacji złoża. W Oddziale Rurexpol powstają także rury kotłowe i stopowe dla energetyki. Asortyment oferowanych przez Oddział Rurexpol uzupełniają rury konstrukcyjne do dalszej obróbki mechanicznej m.in do siłowników hydraulicznych i elementów konstrukcji hal.

Oddział Walcownia Rur Andrzej specjalizuje się w produkcji rur przewodowych, kotłowych, konstrukcyjnych o mniejszych średnicach od 21 mm do 114 mm. Znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym, energetycznym, chemicznym, petrochemicznym, budowy maszyn, stoczniowym i gazownictwie.

Oddział Kuźnia Batory zajmuje się przetwórstwem stali wysokojakościowych i specjalnych. Podstawowym elementem, który produkowany jest przez Oddział to pręty swobodnie kute o przekroju okrągłym, płaskim i kwadratowym, a także sześciokątnym o masie od 100 kg do 10,5 ton. W ofercie Oddziału znajdują się także odkuwki wolno kute takie jak walce, odkuwki kute wg rysunku, sztaby, kostki, krążki i pierścienie.

Huta Bankowa jest znana z produkcji półwyrobów do produkcji rur, prętów kwadratowych do wyrobu butli gazowych, prętów okrągłych, kątowników, kształtowników łebkowych płaskich a także pierścieni kuto-walcowanych. Jest jedynym w Polsce producentem obręczy kolejowych i tramwajowych. Huta w ofercie posiada także walcowane kęsy kwadratowe.

Laboratoria Badań Batory należące do Grupy Kapitałowej Alchemia świadczą usługi w zakresie przygotowania prób do badań i obróbki cieplnej, badań metaloznawczych, badań nieniszczących, badań własności mechanicznych, badań własności wytrzymałościowych oraz badań składu chemicznego.

POWRÓT