Przewagi konkurencyjne

Silna pozycja na rynku krajowym

Zajmujemy znaczącą pozycję na rynku krajowym stalowych rur bez szwu. Trzy walcownie wchodzące w skład Alchemii konsolidują ponad 90% łącznych mocy wytwórczych tego asortymentu w Polsce.
Huta Bankowa należąca do Grupy Kapitałowej Alchemia jest jedynym krajowym producentem obręczy kolejowych, posiada także silną pozycję na rynku wyrobów długich. Kuźnia Batory oferuje wyroby kute takie jak pręty, czy odkuwki kształtowe.

Doświadczenie

Posiadamy długoletnie doświadczenie w produkcji i handlu wyrobami ze stali. Wieloletnia praktyka pozwala nam na optymalizację procesu produkcyjnego, utrzymywanie długich serii (przezbrojenie produkcji jest procesem kosztownym) oraz na efektywne wykorzystanie zaplecza produkcyjnego.

Terminowość, komplementacja i szybkość dostaw

Terminy dostaw do poszczególnych odbiorców są określone widełkowo i dzięki sprawności oraz efektywności działania są realizowane zazwyczaj w okresie maksymalnie dwóch miesięcy. Nasze atutem jest także możliwość realizacji dostaw projektowych, uwzględniających komplementację rur z wszystkich trzech zakładów Alchemii.

Wysoka jakość

Przeprowadzone w latach ubiegłych, jak i trwające obecnie inwestycje w linie ultradźwiękowe, podnoszące wydajność pieców jak i inwestycje w linie wykańczające, podnoszą jakość oferowanych przez nas wyrobów.
Nieustająco dążymy do pozyskiwania klientów i zachowania stabilnych relacji z istniejącymi odbiorcami za pośrednictwem wysokiej jakości produkcji. Oferujemy także dodatkowy serwis techniczny m.in.: izolację, cynkowanie, śrutowanie rur.

Szeroki asortyment

Jesteśmy jednym z głównych krajowych producentów wyrobów stalowych takich jak rury bez szwu, pręty czy wlewki. Uzupełnieniem tej oferty są wyroby kute. Dzięki szerokiej ofercie produktowej jesteśmy w stanie konkurować na wielu rynkach i przedstawiać tam kompletną ofertę w zakresie produktów ze stali oraz elastycznie reagować na zmiany popytu. Ponadto znaczny wolumen produkcji gwarantuje wyższy poziom marż (przemysł przetwórstwa stali charakteryzuje się znacznymi kosztami stałymi i niezbędnym wysokim zaangażowaniem kapitałowym).

Niszowość produkcji

Jesteśmy wyłącznym producentem niektórych produktów specjalistycznych na rynku krajowym. Pozwala to na uniezależnienie się od wahań koniunkturalnych i osiąganie wysokich marż sprzedażowych. W przeważającej części wyroby te są wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie wymagane są produkty o wyższej wytrzymałości i lepszej jakości. Posiadamy w ofercie rury bez szwu o średnicach od 21,3 mm do 50,8 cm.

POWRÓT