Strategia

Wszystkie podejmowane przez nas działania zmierzają do wzmocnienia pozycji stworzonego wokół Alchemii Polskiego Koncernu Rurowego, który koncentruje się przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych specjalistycznych wyrobów stalowych.

Chcemy wykorzystać powiększoną skalę działania do poprawy rentowności przy jednoczesnym wykorzystaniu efektów synergii występujących między naszymi spółkami. Naszym celem jest stałe zwiększanie sprzedaży produktów z tzw. wartością dodaną, głównie dla branży energetycznej oraz OCTG.

POWRÓT