Grupa Kapitałowa

Dostęp tylko wyłącznie dla Klientów.

gk
Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie
- producent najwyższej jakości stalowych rury bez szwu o dużych średnicach: od 219mm do 508mm. Realizuje na całym świecie dostawy na rzecz sektora energetycznego, chemicznego oraz transportu nafty i gazu. Produkuje również wlewki w ponad 300 gatunkach wykorzystywane do przerobu takie na produkty końcowe jak rury, pręty, odkuwki, blachy.

Oddział Stalownia Batory w Chorzowie - jest producentem wysokojakościowej stali wykorzystywanej w przemyśle energetycznym, maszynowym, narzędziowym i zbrojeniowym. Specjalizuje się w stalach narzędziowych do prac na zimno i na gorąco, sprężynowych, łożyskowych, szybkotnących, a także o szczególnych własnościach fizycznych odpornych na ścieranie oraz korozję.

Oddział Rurexpol w Częstochowie – producent rur bez szwu o mniejszych średnicach: od 121mm do 273mm, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle naftowym oraz do przesyłu gazu w trakcie wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak również samego ich transportu. W Rurexpolu powstają także rury stopowe dla energetyki i rury konstrukcyjne do dalszej obróbki mechanicznej m.in. do siłowników hydraulicznych i elementów konstrukcji hal.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem - producent gorącowalcowanych stalowych rur o małych średnicach 21,3 mm do 114,3 mm i grubości od 2,0 mm do 10,0 mm. Znajdują one zastosowanie w przemyśle budowlanym, energetycznym, chemicznym, petrochemicznym, budowy maszyn, stoczniowym i gazownictwie.

Huta Bankowa Sp. z o.o. – jedyny krajowy producent obręczy do szynowych zestawów kołowych (kolej, tramwaje, metro) oraz pierścieni kuto-walcowych, prętów okrągłych o średnicy powyżej 150mm, kątownika równoramiennego 200x200 mm oraz kształtowników łebkowych do budowy statków. Huta oferuje również szeroki zakres walcowanych kęsów i kęsisk do kucia.

Kuźnia Batory Sp. z o.o. - producent wyrobów kutych z ponad 100 gatunków stali przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu. Jedyny w Polsce producent niszowego asortymentu – osi kolejowych kutych na kowarce oraz wlewków przetapianych elektrożużlowo.

Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. - wykonawca badań technicznych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, a także badań chemicznych i wytrzymałościowych.

POWRÓT