Władze

ZARZĄD

Karina Wściubiak – Hankó od 2001 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Alchemia S.A.

Jest magistrem zarządzania ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Posiada również tytuł Master of Business Administration UE we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie.
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Centernet. Aktualnie pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. oraz Skotan S.A.

Marek Misiakiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Alchemia S.A

Ukończył studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na wydziale Maszyn Górniczo-Hutniczych, specjalność: automatyka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania.
Od 1975 r. związany z hutnictwem w firmie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe kolejno od stanowiska mistrza, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi, do dyrektora przedsiębiorstwa włącznie. Od 2001 roku - Prezes Zarządu Huty Batory SA, a po prywatyzacji - od maja 2005 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Huty Batory Sp. z o.o. należącej do Grupy Alchemia SA. Pan Marek Misiakiewicz jestem również przewodniczącym Związku Producentów Rur Polskich przy Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej HIPH pełniąc funkcję jej sekretarza oraz członkiem Rady Nadzorczej Walcownia Metali Dziedzice S.A. (Grupa Impexmetal). W Zarządzie Alchemia S.A. zasiada od września 2011 r.

Janusz Siemieniec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Alchemia S.A.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.
latach 1981-1990 pan Janusz Siemieniec pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorach energetycznych oraz przemyśle wydobywczym. W latach 1990-2000 Dyrektor przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt SA. Pan Siemieniec pełnił również funkcję Prezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex SA w latach 2000 - 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. Był również Członkiem Zarządu spółek inwestycyjnych NordWind sp. z o.o., NordEnergy sp. z o.o. W roku 2014 Pan Janusz Siemieniec objął stanowisko Prezesa Zarządu Hutu Bankowej Sp. z o.o. Aktualnie, od marca 2018r pełni w spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Równocześnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Boryszew S.A i funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Hutmen S.A.W Zarządzie Alchemia S.A. zasiada od grudnia 2014 r.


RADA NADZORCZA

Wojciech Zymek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo (2000 r.). Pan Wojciech Zymek w 2003 r. zdanym egzaminem sędziowskim ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2005 r. zdanym egzaminem adwokackim ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek rozpoczął pracę w 2000 r. w Spółce "Fala" sp. z o.o. w Chrzanowie na stanowisku – pełnomocnik syndyka. Pan Wojciech Zymek w latach 2002 – 2003 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych i administracyjnych w Spółce Śląskie Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji Górniczej "Bytomet" sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w Spółce Zakłady Metalurgiczne sp. z o.o. w Bytomiu. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym "Interkarpol" w Sosnowcu. Pan Wojciech Zymek w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce "BatoRex" sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2004 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe EM Serwis sp. z o.o. w Chorzowie. W latach 2005 – 2006 zatrudniony był na stanowisku – kierownik ds. administracyjno prawnych w Spółce Huta "Batory" S.A. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek od 2006 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Batory sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2007 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Kuźnia "Batory" sp. z o.o. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce NFI Midas S.A. w Warszawie. Pan Wojciech Zymek od 2004 r. wykonuje zawód syndyka na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Huta Bankowa Sp.z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie o niezależności

Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. Karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu”. W 1992 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i funkcję tę sprawował do 2006 roku. W latach 1992 – 1993 był Członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów. Ponadto, będąc członkiem rad nadzorczych nadzorował prace Zarządów: Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach (1990 – 1992), Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie  (1992 – 1998), Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. w Krakowie (1992 – 1999), Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (1999 – 2001), PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie (2003 – 2006), Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach (2003 – 2006). 

Aktualnie Pan Arkadiusz Krężel od  2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Boryszew S.A. Pełni również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Aluminium Konin –Impexmetal S.A., Hutmen S.A., HMN Szopienice S.A., WM Dziedzice S.A. oraz w zagranicznych spółkach handlowych GKI.

Pan Arkadiusz Krężel od września 2017 roku pełni funkcję Sekretarza Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A.

Oświadczenie o niezależności

Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989r.). W 1994 r. Pan Mirosław Kutnik został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-467. Pan Mirosław Kutnik w latach1995 – 2005 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu. Od 2005 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu oraz Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Mirosław Kutnik jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych. Pan Mirosław Kutnik w latach 2004 – 2005 oraz 2006 - 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie o niezależności

Dariusz Jarosz - Członek Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Analizy Rynku i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od lutego 2007 r., Pan Dariusz Jarosz jest Prezesem Zarządu Martis Consulting Sp. z o.o. Przed objęciem tej funkcji był Prezesem Zarządu a wcześniej Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży w PARKIET Media S.A (2003-2006). W latach 1999-2003 był zastępcą Redaktora Naczelnego Gazety Giełdy Parkiet. Od 1996 roku był Kierownikiem Działu Informacji Giełdowej w Gazecie Giełdy PARKIET, od 1994 roku dziennikarzem finansowym. W latach 1992-1993 Pan Dariusz Jarosz był Logistic managerem w AT&T Polska, a wcześniej pracował jako Specjalista ds. marketingu w firmie Elpol S.A.
Pan Dariusz Jarosz jest autorem kilkuset publikacji, opracowań i wywiadów a także stałym felietonistą Gazety Giełdy Parkiet oraz miesięcznika Manager Magazine. Dodatkowo jest komentatorem giełdowym TVN 24. Wśród pełnionych funkcji wymienić należy rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Martis S.A oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Pan Dariusz Jarosz ukończył następujące kursy specjalistyczne: Kurs Członków Rad Nadzorczych, Kurs Maklera Papierów Wartościowych, Kurs Doradców Inwestycyjnych oraz Kurs Analityków Finansowych CFA (Chartered Financial Analyst).

Pan Dariusz Jarosz od września 2017 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A.

Jarosław Antosik - Członek Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości (1997 r.). W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w 1997 r. w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o. W latach 2002 – 2005 zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst & Young Sp. z o.o. Od 2006 r. jest Partnerem w Spółce Accreo Taxand Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję Członka Zarządu.
Pan Jarosław Antosik posiada Certyficate of English for Business awarded by the London Chamber of Commerce and Industry oraz Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Pan Jarosław Antosik w latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Jarosław Antosik od września 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A.

Piotr Lisiecki - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing. Od dnia 7 listopada 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Boryszew S.A. Od lipca 2017 roku do grudnia 2018 roku był Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o. Od kwietnia 2019 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., wcześniej od czerwca 2016 roku do dnia 7 listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A. Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A. Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw. W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.

Oświadczenie o niezależności

Członkowie Komitetu Audytu:
Jarosław Antosik – Przewodniczący
Dariusz Jarosz – Wiceprzewodniczący
Arkadiusz Krężel - Sekretarz

POWRÓT