Władze

ZARZĄD

Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu Alchemia S.A.

 

Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds, ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Od listopada 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Boryszew S.A. Od lipca 2017 roku do grudnia 2018 roku był Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o.

W roku 2019 Pan Piotr Lisiecki był członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., wcześniej, od czerwca 2016 roku do listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. W Radzie Nadzorczej Alchemia S.A. zasiadał od czerwca 2019r do stycznia 2020 roku.

Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej, a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A. Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A. Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw. W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.

O lutego 2020 roku Pan Piotr Lisiecki pełni funkcję Prezesa Zarządu Alchemia S.A.

  

Marek Misiakiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Alchemia S.A

 mm

Ukończył studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Maszyn Górniczo-Hutniczych, specjalność: Automatyka,  oraz studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania.

Od 1975 r. związany z hutnictwem w firmie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Kolejno od stanowiska mistrza, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem dużymi zespołami, do dyrektora przedsiębiorstwa włącznie. Od 2001 roku był Prezesem Zarządu Huty Batory S.A., a po prywatyzacji,  od maja 2005 r. był na stanowisku Prezesa Zarządu Huty Batory Sp. z o.o., przejętej w latach kolejnych przez Alchemia S.A. Pan Marek Misiakiewicz jest aktualnie przewodniczącym Związku Producentów Rur Polskich przy Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Walcownia Metali Dziedzice S.A. (Grupa Impexmetal) oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. W Zarządzie Alchemia S.A. zasiada od września 2011 r.

 

RADA NADZORCZA


Karina Wściubiak- Hankó
– Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie. Posiada również tytuł Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zaczynała w Boryszew S.A. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Centernet. Aktualnie Pani Wściubiak – Hankó pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. W latach 2001-2020 pełniła nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Alchemia S.A. W Radzie Nadzorczej spółki zasiada od maja 2020r.

 

 

Wojciech Zymek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Prawo (2000 r.). Pan Wojciech Zymek w 2003 r. zdanym egzaminem sędziowskim ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2005 r. zdanym egzaminem adwokackim ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek rozpoczął pracę w 2000 r. w Spółce "Fala" Sp. z o.o. w Chrzanowie, na stanowisku – Pełnomocnik syndyka. Pan Wojciech Zymek w latach 2002 – 2003 zatrudniony był na stanowisku – Dyrektor ds. finansowych i administracyjnych w Spółce Śląskie Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji Górniczej "Bytomet" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w Spółce Zakłady Metalurgiczne Sp. z o.o. w Bytomiu. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym "Interkarpol" w Sosnowcu. Pan Wojciech Zymek w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce "BatoRex" Sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe EM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie. W latach 2005 – 2006 zatrudniony był na stanowisku: Kierownik ds. administracyjno-prawnych w Spółce Huta "Batory" S.A. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek od 2006 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Batory Sp. z o.o. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce NFI Midas S.A. Pan Wojciech Zymek od 2004 r. wykonuje zawód syndyka na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Od 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Alchemia S.A do 2007 roku.

 

 

Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja: Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. Karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu”. W 1992 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i funkcję tę sprawował do 2006 roku. W latach 1992 – 1993 był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów. Ponadto, Pan Krężel nadzorował prace Zarządów m.in.: Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach (1990 – 1992), Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie  (1992 – 1998), Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. w Krakowie (1992 – 1999), Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (1999 – 2001), PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie (2003 – 2006), Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach (2003 – 2006).  Pełnił również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Aluminium Konin –Impexmetal S.A., HMN Szopienice S.A., Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. oraz w zagranicznych spółkach handlowych GKI. Aktualnie Pan Arkadiusz Krężel zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Boryszew S.A. oraz  spółki  Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o. W Radzie Nadzorczej Alchemia S.A. pełni funkcje od 2015 roku.

 

 

Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na kierunku Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989r.). W 1994 r. Pan Mirosław Kutnik został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-467. Pan Mirosław Kutnik w latach1995 – 2005 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu. Od 2005 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu oraz Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do Spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Mirosław Kutnik jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych. Pan Mirosław Kutnik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od 2004 roku.

 

 

Jarosław Antosik - Członek Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości. W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w 1997 r. w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o. W latach 2002 – 2005 zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst & Young Sp. z o.o. Od 2006 r. jest Partnerem w Spółce Accreo Taxand Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję członka Zarządu.
Pan Jarosław Antosik posiada “Certyficate of English for Business awarded by the London Chamber of Commerce and Industry” oraz “Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry”.
Pan Jarosław Antosik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A. od 2009 roku.


POWRÓT