Władze

ZARZĄD

Marek Misiakiewicz - Prezes Zarządu Alchemia S.A. 

Ukończył studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Maszyn Górniczo-Hutniczych, specjalność: Automatyka,  oraz studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania.

Od 1975 r. związany z hutnictwem w firmie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Kolejno od stanowiska mistrza, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem dużymi zespołami, do dyrektora przedsiębiorstwa włącznie. Od 2001 roku był Prezesem Zarządu Huty Batory S.A., a po prywatyzacji,  od maja 2005 r. był na stanowisku Prezesa Zarządu Huty Batory Sp. z o.o., przejętej w latach kolejnych przez Alchemia S.A. Pan Marek Misiakiewicz jest aktualnie przewodniczącym Związku Producentów Rur Polskich przy Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Walcownia Metali Dziedzice S.A. (Grupa Impexmetal) oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. W Zarządzie Alchemia S.A. zasiada od września 2011 r.

Piotr Tupta - Wiceprezes Zarządu


Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach 2002-2005 był audytorem w firmie Deloitte Audit Services.

W latach 2006-2019 pracował w spółce ArcelorMittal Poland. Między innymi był Dyrektorem do spraw Finansów i Kontrolingu Oddziału Koksowni w Zdzieszowicach oraz zastępcą Dyrektora Operacyjnego Segmentu Koksowniczego, Dyrektorem Zakładu Huta Królewska w Chorzowie, Dyrektorem Walcowni w Dąbrowie Górniczej oraz zastępcą Dyrektora Operacyjnego do spraw Wyrobów Długich - członka Zarządu ArcelorMittal Poland SA. Od września 2019 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hucie Bankowej. W lutym 2020 został Prezesem Zarządu Huty Bankowej, a w maju 2021 został dodatkowo powołany na Wiceprezesa Zarządu Alchemia S.A.

Agnieszka Ociepa - Członek Zarządu Alchemia S.A. Dyrektor Finansowy


Posiada wykształcenie ekonomiczne, ukończyła Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej WSP), Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Kontrola Finansowa oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. Posiada Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ukończone szkolenie dla Kandydatów na Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego oraz posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa z tytułu pozytywnie złożonego egzaminu dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pracę zawodową zaczynała w Hucie Częstochowa S.A. kolejno od stanowiska ekonomisty, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem zespołami osobowymi do Kierownika Działu Księgowości i Kadr - Z-ca Głównego Księgowego. Następnie była Kierownikiem Działu Kadr i Płac oraz Głównym Księgowym  w jednej ze spółek GK Huty Częstochowa S.A. Była Członkiem Rady Nadzorczej Huty Częstochowa S.A. oraz Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w jednej ze spółek GK Huty Częstochowa S.A.

W latach 2006-2009 pełniła funkcje Członka Zarządu–Dyrektora Finansowego RFG S.A w Częstochowie. W okresie 2008-2011 była związana z Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie prowadziła projekty z dofinansowaniem UE.

Od 2011 roku związana jest z GK ALCHEMIA i jej spółkami zależnymi. Zajmowała stanowiska Szefa Służb Finansowych – Głównego Księgowego w Spółce Rurexpol sp. z o.o. oraz w latach 2015 do 2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2017-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu
Huty Batory sp. z o.o.

Od 2011 r w spółce ALCHEMIA S.A pełni funkcję Głównego Księgowego zarządzając całym działem finansowo-księgowym. Od 2011 do lipca 2020 r. była również prokurentem Spółki.

Od lipca 2020 roku Pani Agnieszka Ociepa pełni funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Alchemia S.A.

RADA NADZORCZA

Karina Wściubiak- Hankó – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie. Posiada również tytuł Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zaczynała w Boryszew S.A. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Centernet. Aktualnie Pani Wściubiak – Hankó pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. W latach 2001-2020 pełniła nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Alchemia S.A.

Wojciech Zymek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Prawo (2000 r.). Pan Wojciech Zymek w 2003 r. zdanym egzaminem sędziowskim ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2005 r. zdanym egzaminem adwokackim ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek rozpoczął pracę w 2000 r. w Spółce "Fala" Sp. z o.o. w Chrzanowie, na stanowisku – Pełnomocnik syndyka. Pan Wojciech Zymek w latach 2002 – 2003 zatrudniony był na stanowisku – Dyrektor ds. finansowych i administracyjnych w Spółce Śląskie Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji Górniczej "Bytomet" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w Spółce Zakłady Metalurgiczne Sp. z o.o. w Bytomiu. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym "Interkarpol" w Sosnowcu. Pan Wojciech Zymek w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce "BatoRex" Sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe EM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie. W latach 2005 – 2006 zatrudniony był na stanowisku: Kierownik ds. administracyjno-prawnych w Spółce Huta "Batory" S.A. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek od 2006 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Batory Sp. z o.o. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce NFI Midas S.A. Pan Wojciech Zymek od 2004 r. wykonuje zawód syndyka na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Od 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

 Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja: Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. Karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu”. W 1992 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i funkcję tę sprawował do 2006 roku. W latach 1992 – 1993 był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów. Ponadto, Pan Krężel nadzorował prace Zarządów m.in.: Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach (1990 – 1992), Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie  (1992 – 1998), Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. w Krakowie (1992 – 1999), Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (1999 – 2001), PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie (2003 – 2006), Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach (2003 – 2006).  Pełnił również funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Aluminium Konin –Impexmetal S.A., HMN Szopienice S.A., Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. oraz w zagranicznych spółkach handlowych GKI. Aktualnie Pan Arkadiusz Krężel zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Boryszew S.A. oraz  spółki  Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.

Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na kierunku Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989r.). W 1994 r. Pan Mirosław Kutnik został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-467. Pan Mirosław Kutnik w latach1995 – 2005 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu. Od 2005 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu oraz Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do Spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Mirosław Kutnik jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.

Jarosław Antosik - Członek Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości. W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w 1997 r. w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o. W latach 2002 – 2005 zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst & Young Sp. z o.o. Od 2006 r. jest Partnerem w Spółce Accreo Taxand Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję członka Zarządu.
Pan Jarosław Antosik posiada “Certyficate of English for Business awarded by the London Chamber of Commerce and Industry” oraz “Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry”.

Janusz Siemieniec - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto odbył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego organizowane przez Ministerstwo Skarbu. Pan Janusz Siemieniec w latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Janusz Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex S.A. w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. W latach 2014- 2020 Pan Janusz Siemieniec był Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych Alchemia S.A. oraz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Od 2020 roku we współpracy z partnerami biznesowymi realizuje projekty w energetyce wiatrowej i słonecznej 
POWRÓT