Władze

ZARZĄD

Karina Wściubiak – Hankó od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Alchemia S.A.
Jest magistrem zarządzania ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstw. Posiada również tytuł Master of Business Administration UE we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie.
Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynała w giełdowej spółce Boryszew S.A. a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: Centernet S.A., Skotan S.A (do dziś), Midas S.A. i Nordisk Sp.z o.o. W NFI Midas S.A. przez okres dwóch lat była również Prezesem Zarządu.


Marek Misiakiewicz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Alchemia S.A
Ukończył studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na wydziale Maszyn Górniczo-Hutniczych, specjalność: automatyka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania.
Od 1975 r. związany z hutnictwem w firmie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe kolejno od stanowiska mistrza, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi, do dyrektora przedsiębiorstwa włącznie. Od 2001 roku - Prezes Zarządu Huty Batory S.A., a po prywatyzacji - od maja 2005 r. do września 2011 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Huty Batory Sp. z o.o. należącej do Grupy Alchemia S.A. Przewodniczący Związku Producentów Rur Polskich przy Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz członek Rady Nadzorczej HIPH.


Janusz Siemieniec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Alchemia S.A.
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.
W latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex SA w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. Był również Członkiem Zarządu spółek inwestycyjnych NordWind Sp. z o.o. i NordEnergy Sp. z o.o. W roku 2014 objął stanowisko Prezesa Zarządu Huty Bankowej Sp. z o.o. Równocześnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Boryszew S.A.


RADA NADZORCZA

Wojciech Zymek - Przewodniczący RN.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo (2000 r.). Pan Wojciech Zymek w 2003 r. zdanym egzaminem sędziowskim ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2005 r. zdanym egzaminem adwokackim ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek rozpoczął pracę w 2000 r. w Spółce "Fala" sp. z o.o. w Chrzanowie na stanowisku – pełnomocnik syndyka. Pan Wojciech Zymek w latach 2002 – 2003 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych i administracyjnych w Spółce Śląskie Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji Górniczej "Bytomet" sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w Spółce Zakłady Metalurgiczne sp. z o.o. w Bytomiu. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym "Interkarpol" w Sosnowcu. Pan Wojciech Zymek w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce "BatoRex" sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2004 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe EM Serwis sp. z o.o. w Chorzowie. W latach 2005 – 2006 zatrudniony był na stanowisku – kierownik ds. administracyjno prawnych w Spółce Huta "Batory" S.A. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek od 2006 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Batory sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2007 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce Kuźnia "Batory" sp. z o.o. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce NFI Midas S.A. w Warszawie. Pan Wojciech Zymek od 2004 r. wykonuje zawód syndyka na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach.

Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie o niezależności

Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. Karierę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu”. W 1992 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i funkcję tę sprawował do 2006 roku. W latach 1992 – 1993 był Członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Rady Ministrów. Ponadto, będąc członkiem rad nadzorczych nadzorował prace Zarządów: Państwowej Agencji Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach (1990 – 1992), Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie  (1992 – 1998), Pierwszego Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. w Krakowie (1992 – 1999), Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie (1999 – 2001), PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. w Krakowie (2003 – 2006), Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach (2003 – 2006). 

Aktualnie Pan Krężel pełni funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Impexmetal S.A. oraz ZM Silesia S.A. Od listopada 2012 pełni również funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP PLK S.A., firmy zarządzającej infrastrukturą kolejową w Polsce. Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej w Paryżu.

Oświadczenie o niezależności

Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na kierunku prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989r.). W 1994 r. Pan Mirosław Kutnik został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-467. Pan Mirosław Kutnik w latach1995 – 2005 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu. Od 2005 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu oraz Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Mirosław Kutnik jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych. Pan Mirosław Kutnik w latach 2004 – 2005 oraz 2006 - 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie o niezależności

Dariusz Jarosz - Członek Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Analizy Rynku i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
Od lutego 2007 r., Pan Dariusz Jarosz jest Prezesem Zarządu Martis Consulting Sp. z o.o. Przed objęciem tej funkcji był Prezesem Zarządu a wcześniej Członkiem Zarządu oraz Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży w PARKIET Media S.A (2003-2006). W latach 1999-2003 był zastępcą Redaktora Naczelnego Gazety Giełdy Parkiet. Od 1996 roku był Kierownikiem Działu Informacji Giełdowej w Gazecie Giełdy PARKIET, od 1994 roku dziennikarzem finansowym. W latach 1992-1993 Pan Dariusz Jarosz był Logistic managerem w AT&T Polska, a wcześniej pracował jako Specjalista ds. marketingu w firmie Elpol S.A.
Pan Dariusz Jarosz jest autorem kilkuset publikacji, opracowań i wywiadów a także stałym felietonistą Gazety Giełdy Parkiet oraz miesięcznika Manager Magazine. Dodatkowo jest komentatorem giełdowym TVN 24.
Pełnione funkcje:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Martis S.A oraz Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A Pan Dariusz Jarosz ukończył następujące kursy specjalistyczne: Kurs Członków Rad Nadzorczych, Kurs Maklera Papierów Wartościowych, Kurs Doradców Inwestycyjnych oraz Kurs Analityków Finansowych CFA (Chartered Financial Analyst).

Jarosław Antosik - Członek Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości (1997 r.). W 1998 r. ukończył podyplomowe studia we Francuskim Instytucie Zarządzania, uzyskując Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, Pan Jarosław Antosik w 2008 r. ukończył studia doktoranckie w Szkole Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 r. uzyskał certyfikat doradcy podatkowego. Pan Jarosław Antosik rozpoczął pracę w 1997 r. w dziale podatkowym Spółki Arthur Andersen Sp. z o.o. W latach 2002 – 2005 zatrudniony był w dziale podatkowym Spółki Ernst & Young Sp. z o.o. Od 2006 r. jest Partnerem w Spółce Accreo Taxand Sp. z o.o., gdzie pełni również funkcję Członka Zarządu.
Pan Jarosław Antosik posiada Certyficate of English for Business awarded by the London Chamber of Commerce and Industry oraz Certyficate of Russian for Business awarded by the Pushkin Institute and the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Pan Jarosław Antosik w latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Oświadczenie o niezależności

POWRÓT