Władze

ZARZĄD

Piotr Tupta - Prezes Zarządu Alchemia S.A.

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach 2002-2005 był audytorem w firmie Deloitte Audit Services.

W latach 2006-2019 pracował w spółce ArcelorMittal Poland, gdzie był m.in Dyrektorem ds. Finansów i Kontrolingu Oddziału Koksowni w Zdzieszowicach oraz zastępcą Dyrektora Operacyjnego Segmentu Koksowniczego, Dyrektorem Zakładu Huta Królewska w Chorzowie, Dyrektorem Walcowni w Dąbrowie Górniczej oraz zastępcą Dyrektora Operacyjnego do spraw Wyrobów Długich - członka Zarządu ArcelorMittal Poland SA.

Od września 2019 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hucie Bankowej. W lutym 2020 został Prezesem Zarządu Huty Bankowej, a w okresie od maja 2021 do czerwca 2022 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu Alchemia S.A.
W maju 2024 został powołany do Zarządu Spółki Alchemia S.A. obejmując funkcję Prezesa Zarządu.

Agnieszka Ociepa - Wiceprezes Zarządu Alchemia S.A. Dyrektor Finansowy


Posiada wykształcenie ekonomiczne, ukończyła Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej WSP), Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Kontrola Finansowa oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. Posiada Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ukończone szkolenie dla Kandydatów na Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego oraz posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa z tytułu pozytywnie złożonego egzaminu dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Pracę zawodową zaczynała w Hucie Częstochowa S.A. kolejno od stanowiska ekonomisty, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem zespołami osobowymi do Kierownika Działu Księgowości i Kadr - Z-ca Głównego Księgowego. Następnie była Kierownikiem Działu Kadr i Płac oraz Głównym Księgowym  w jednej ze spółek GK Huty Częstochowa S.A. Była Członkiem Rady Nadzorczej Huty Częstochowa S.A. oraz Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w jednej ze spółek GK Huty Częstochowa S.A.

W latach 2006-2009 pełniła funkcje Członka Zarządu–Dyrektora Finansowego RFG S.A w Częstochowie. W okresie 2008-2011 była związana z Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie prowadziła projekty z dofinansowaniem UE.

Od 2011 roku związana jest z GK ALCHEMIA i jej spółkami zależnymi. Zajmowała stanowiska Szefa Służb Finansowych – Głównego Księgowego w Spółce Rurexpol sp. z o.o. oraz w latach 2015 do 2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2017-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu
Huty Batory sp. z o.o.

Od 2011 r w spółce ALCHEMIA S.A pełni funkcję Głównego Księgowego zarządzając całym działem finansowo-księgowym. Od 2011 do lipca 2020 r. była również prokurentem Spółki.

Od lipca 2020 roku do czerwca 2022 r. Pani Agnieszka Ociepa pełniła funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Alchemia S.A., a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Alchemia S.A.

Rafał Morcinek – Członek Zarządu Alchemia S.A. Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju


Jest absolwentem Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na kierunku Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie o specjalności Zarządzanie Projektami oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie o specjalności Lean Management. Posiada również skończone kursy i szkolenia w zakresie optymalizacji produkcji oraz zarzadzania pionami technicznymi. Posiada certyfikat kwalifikacji do zarzadzania projektami w metodyce Prince2®.

Od 2007 roku związany zawodowo z Hutą Batory pracując na stanowiskach - Kierownik Walcowni Rur, Z-ca Kierownika Wydziału, Dyrektor ds. Produkcyjnych i Technicznych oraz Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju.

Od czerwca 2023 pełni funkcje Członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju.


RADA NADZORCZA

Karina Wściubiak- Hankó – Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie. Posiada również tytuł Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zaczynała w Boryszew S.A. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Centernet. Aktualnie Pani Wściubiak – Hankó pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. W latach 2001-2020 pełniła nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Alchemia S.A.

Wojciech Zymek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku Prawo (2000 r.). Pan Wojciech Zymek w 2003 r. zdanym egzaminem sędziowskim ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. W 2005 r. zdanym egzaminem adwokackim ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pan Wojciech Zymek rozpoczął pracę w 2000 r. w Spółce "Fala" Sp. z o.o. w Chrzanowie, na stanowisku – Pełnomocnik syndyka. Pan Wojciech Zymek w latach 2002 – 2003 zatrudniony był na stanowisku – Dyrektor ds. finansowych i administracyjnych w Spółce Śląskie Przedsiębiorstwo Usług i Produkcji Górniczej "Bytomet" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w Spółce Zakłady Metalurgiczne Sp. z o.o. w Bytomiu. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku – dyrektor ds. finansowych w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym "Interkarpol" w Sosnowcu. Pan Wojciech Zymek w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce "BatoRex" Sp. z o.o. w Chorzowie. Od 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe EM Serwis Sp. z o.o. w Chorzowie. W latach 2005 – 2006 zatrudniony był na stanowisku: Kierownik ds. administracyjno-prawnych w Spółce Huta "Batory" S.A. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek od 2006 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Zakład Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Batory Sp. z o.o. w Chorzowie. Pan Wojciech Zymek w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce NFI Midas S.A. Pan Wojciech Zymek od 2004 r. wykonuje zawód syndyka na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Od 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 r. wykonuje zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na kierunku Prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989r.). W 1994 r. Pan Mirosław Kutnik został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem TR-467. Pan Mirosław Kutnik w latach1995 – 2005 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu. Od 2005 r. jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu oraz Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do Spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pan Mirosław Kutnik jest ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.

Janusz Siemieniec - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto odbył kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego organizowane przez Ministerstwo Skarbu. Pan Janusz Siemieniec w latach 1981-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z sektora energetycznego oraz wydobywczego. W latach 1990-2000 zajmował stanowisko Dyrektora przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie, pełniąc równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Węglozbyt S.A. Pan Janusz Siemieniec sprawował również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach oraz Członka Rady Nadzorczej Kopex S.A. w latach 2000 – 2006. W latach 2006-2013 kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej. W latach 2014- 2020 Pan Janusz Siemieniec był Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych Alchemia S.A. oraz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Od 2020 roku we współpracy z partnerami biznesowymi realizuje projekty w energetyce wiatrowej i słonecznej

Marek Misiakiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Marek Misiakiewicz ukończył studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Maszyn Górniczo-Hutniczych, specjalność: Automatyka oraz studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania. Od 1975 r. związany z hutnictwem w firmie Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Kolejno od stanowiska mistrza, poprzez stanowiska związane z zarządzaniem dużymi zespołami, do dyrektora przedsiębiorstwa włącznie. Od 2001 roku był Prezesem Zarządu Huty Batory S.A., a po prywatyzacji, od maja 2005 r. do września 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Huty Batory Sp. z o.o. W Zarządzie Alchemia S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od września 2011r. do maja 2022 r. a następnie funkcję Prezesa Zarządu od maja 2022 r. do czerwca 2023 r.
Pan Marek Misiakiewicz jest aktualnie przewodniczącym Związku Producentów Rur Polskich przy Hutniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, członkiem Rady Nadzorczej Walcownia Metali Dziedzice S.A. (Grupa Boryszew), członkiem Rady Nadzorczej spółki Huta Bankowa Sp. z o.o. a od dnia 13.11.2023 również członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
POWRÓT