JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

11.06.2013 Wyniki po 1 Q 2013 r.

Lepszy początek roku po trudnej końcówce 2012

W I kwartale 2013 stalowa Grupa Alchemia miała 270,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 18% mniej niż rok wcześniej i jednocześnie 20% więcej w porównaniu do IV kwartału 2012. Zysk netto wyniósł 1,7 mln zł.

W pierwszych miesiącach 2013 w porównaniu do końcówki 2012 roku nastąpiło delikatne odbicie na rynku rur bez szwu. W Grupie Kapitałowej Alchemia poziom sprzedaży na rynku polskim był stabilny, głównie dzięki kontraktom dla największych graczy z branży energetycznej oraz przesyłu ropy i gazu. Dotyczy to przede wszystkim rur wiertniczych, podsadzkowych, przesyłowych oraz kotłowych.

"Niewątpliwie kontrakty dla energetyki bilansują spadek zamówień na m.in. rury konstrukcyjne. Obecnie realizujemy zdecydowanie mniej kontraktów związanych z inwestycjami w infrastrukturę, jednak staramy się być obecni także na tym polu: m.in. trwają dostawy na rury pod budowę stadionu w Białymstoku" – mówi Rafał Regulski, wiceprezes Zarządu Alchemia SA.

"O satysfakcjonującym zwiększeniu poziomu zamówień, będziemy mogli mówić w momencie rozpoczęcia dużych, krajowych inwestycji w energetyce" – dodaje Regulski.

W I kw. 2013 Grupa podpisała kontrakty na dostawę rur wiertniczych m.in. z EDF.

"Jesteśmy na finalnym etapie procesu dopuszczenia naszych produktów – głównie rur wiertniczych w Afryce Północnej. Znalezienie się na liście kwalifikowanych dostawców jednego z lokalnych koncernów paliwowych zapewni uczestnictwo we wszystkich ogłaszanych przez niego przetargach. Poszukujemy kolejnych, atrakcyjnych rynków zbytu" – mówi Regulski.

W I kw. 2013 r. Alchemia SA miała 176,5 mln zł przychodów, o ponad 40% mniej niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W omawianym okresie spółka zmniejszyła stratę do 1,2 mln zł.

I kwartał 2013 w Hucie Bankowej

W I kwartale 2013 roku produkty huty, które cieszyły się największym popytem to pręty okrągłe gorącowalcowane w wymiarach od 150-200mm oraz stale stopowe w tym samym zakresie, obręcze kolejowe, których huta jest jedynym producentem w kraju.
W zakresie dostaw obręczy zarówno kolejowych jak i tramwajowych, oprócz zaopatrzenia większości krajów rynku wschodniego (Ukraina, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, Gruzja a nawet Chiny), huta utrzymuje stabilną pozycji na rynkach europejskich (Niemcy, Węgry, Rumunia, Holandia, Belgia).
Zarówno na wydziale walcowni jak i wydziale pierścieni i obręczy w pierwszym w I kwartale br. moce produkcyjne były wykorzystane maksymalnie.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.
Grupa Kapitałowa Alchemia SA zamknęła 2012 rok zyskiem netto na poziomie 26 mln złotych. Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 1,2 mld złotych, niewiele odbiegając od osiągniętych rok wcześniej.

POWRÓT