JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

03.04.2013 Inwestycje w Grupie Kapitałowej Alchemia – Odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe

W 2013 roku Grupa przeznaczy na inwestycje około 23 mln złotych. Na ich efekt nie trzeba będzie długo czekać. Pierwsze oszczędności pojawią się już w II kwartale tego roku. Alchemia liczy również na zwiększenie liczby kontraktów dla wymagającej branży energetycznej.

"Zarówno planowane i rozpoczęte w bieżącym roku inwestycje mają znacząco wpłynąć na wzrost efektywności działania Grupy, zwiększając konkurencyjność wyrobów" – mówi Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Marek Misiakiewicz.

Strategia Alchemii zakłada koncentrację na sprzedaży specjalistycznych produktów, m.in. wysokomarżowych rur z tzw. wartością dodaną, w tym rur wiertniczych dla przemysłu wydobywczego, przesyłu gazu oraz dla energetyki.
"Rury bez szwu wykorzystywane w procesie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej podlegają niezwykle surowym kontrolom jakości. Inwestycje przygotują nas do uczestnictwa w przetargach, które planują główni gracze branży energetycznej. Chcemy zwiększyć udział sprzedaży rur wiertniczych o 40 do 50%" – dodaje Wiceprezes Misiakiewicz.

Trwające w Alchemii inwestycje, których koszt w 2013 wynosi ok. 23 mln zł mają na celu poprawę jakości produktów przy większej kontroli procesów produkcyjnych oraz zmniejszyć koszty produkcji.

Prowadzone przez Zakłady produkujące rury inwestycje poprawiające jakość wyrobów i zwiększające kontrolę procesów produkcyjnych:

  • Modernizacja zespołu walcującego nr1 pozwoli na zwiększenie ilości i poprawę tolerancji wymiarowych produkowanych rur w połączeniu z laserowym pomiarem grubości ścianki na całej długości walcowanej rury w temperaturze ok. 600 – 1000 stopni C
  • Montaż nowego urządzenia do badań ultradźwiękiem w klasie PSL2 oraz PSL3 zapewniający 100% badania struktury metalograficznej rur firmy NDT

Inwestycje poprawiające jakość wyrobów i zwiększające kontrolę procesów produkcyjnych w Hucie Bankowa:

  • modernizacja układu chłodzenia i filtracji walcarki oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego
  • odtworzenie nurnika prasy HRP

Inwestycje zmniejszające koszty produkcji w Zakładach Rurowych:

  • Modernizacja pieców grzewczych – zmniejszenie zużycia gazu do ogrzewania wsadu ok. 20-25% w skali roku
  • Inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła z kanałów spalinowych, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb zakładu Rurexpol na wodę ciepłą i CO

Oraz w Hucie Bankowa:

  • modernizacja urządzeń grzewczych pieca pokrocznego

"Według naszych obliczeń, w wyniku przeprowadzonych inwestycji, oszczędności Grupy mogą osiągnąć poziom 7,95 mln złotych w skali roku" – tłumaczy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Marek Misiakiewicz.

Badania R&D

W laboratoriach należących do Grupy Kapitałowej Alchemia oprócz rutynowo prowadzonych kontroli wyrobów, trwają badania nad modyfikowanymi gatunkami stali, które umożliwią poszerzenie oferty produktowej w kilku sektorach gospodarki.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkujące rury bez szwu: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) wraz z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie silnej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych. Grupa zamknęła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 26 mln złotych. Przychody Grupy po 12 miesiącach 2012 wyniosły 1,2 mld złotych.

POWRÓT