JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

15.03.2013 Wyniki po 4 Q 2012 r.

Trudny IV kwartał 2012 –
Szanse na poprawę w II połowie 2013

Pomimo trudnego IV kwartału 2012 roku, Grupa Kapitałowa Alchemia SA zamknęła ubiegły rok zyskiem netto na poziomie 26 mln złotych. Przychody Grupy po 12 miesiącach wyniosły 1,2 mld złotych, niewiele odbiegając od osiągniętych w 2011 roku.

Ograniczenie popytu na rynku wyrobów stalowych wpłynęło na spadek przychodów ze sprzedaży Grupy w IV kwartale 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 27%, do 224,2 mln zł. Grupa zanotowała 9,9 mln zł straty wobec zysku netto 62,5 mln zł w IV kw. 2011 roku.

"Silna presja cenowa i znaczne obniżenie wolumenu sprzedaży wskutek pogorszenia koniunktury w Europie, zwłaszcza w czwartym kwartale, obciążyły wynik ubiegłego roku" – mówi Rafał Regulski, Wiceprezes Zarządu Alchemia SA. "Mamy nadzieję, że w drugiej połowie 2013 roku pojawią się pozytywne informacje na temat inwestycji związanych z wydobyciemsurowców i wytwarzaniem energii w Polsce"- dodaje.

Obecnie Grupa koncentruje się na zwiększeniu udziału w sprzedaży ogólnej rur wiertniczych dla przemysłu wydobywczego, przesyłu gazu oraz dla energetyki. "Poszukujemy nowych rynków, które pozwoląna osiągnięcie wyższych marż na naszych produktach. Interesująnas przede wszystkim takie kierunki jak Afryka Północna, Ameryka Północna czy byłe kraje Związku Radzieckiego" – dodaje Regulski.

W ostatnich miesiącach Alchemia podpisała nowe umowy na dostawę rur wiertniczych m.in. z firmą Wisent Oil&Gas, oraz na dostawę rur dla energetyki ze spółkami Rafako i Sefako. Oprócz działań intensyfikujących sprzedaż, Grupa prowadzi działania reorganizacyjne – w styczniu 2013 roku Alchemia S.A. wchłonęła majątek zakładów produkujących rury bez szwu: Huty Batory, Rurexpolu oraz Walcowni Rur Andrzej. W ocenie Zarządu pełna centralizacja działów administracyjnych powyższych podmiotów, oraz zakupu materiałów i usług spowoduje, że pierwsze efekty synergii i redukcje kosztów będąwidoczne w II półroczu 2013 r. Szacowane zmniejszenie kosztów w tych obszarach powinno wynieść do 10%.

IV kwartał 2012 w Hucie Bankowej

W omawianym kwartale spółka wykorzystała 100% mocy produkcyjnych. Największym popytem niezmiennie cieszyły się pręty okrągłe w wymiarach 180-210mm, których huta jest jednym z nielicznych producentów w Polsce. W I kwartale 2013r. w Hucie Bankowa odnotowano wzrost zamówień na wszystkie wyroby. Trafiają one m.in. na następujące rynki: niemiecki, duński, szwedzki, fiński, węgierski, austriacki. Huta Bankowa jest jedynym w kraju producentem obręczy kolejowych, których odbiorcami są klienci z Ukrainy, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu czy Turkmenistanu. Huta Bankowa może zaliczyć początek roku do udanych. W I kwartale 2013 roku realizowane są zamówienia m. in. do nowych odbiorców pozyskanych w ostatnim kwartale 2012 roku. Otwierają one nowe rynki zbytu: włoski, serbski, łotewski oraz rozszerzają ofertę sprzedaży dla nowych klientów działających na rynku niemieckim.

IV kwartał w Kuźni Batory

W IV kwartale wykorzystanie mocy produkcyjnych pozwoliło na utrzymanie ciągłości pracy. Tradycyjnie 83% sprzedaży przypadło na pręty, 17% zaś na odkuwki. Obecnie spółka koncentruje się na pozyskaniu klientów z rynku brytyjskiego i skandynawskiego. Są to klienci związani z rynkiem "oil & gas", a także z branży energetycznej i stali narzędziowych. Spółka posiada jedyną w Polsce instalację do Elektrożużlowej Rafinacji Stali. Oczyszczona stal jest wykorzystywana pod specjalne przeznaczenia np. do produkcji wojskowej. Jako jedyna w Polsce posiada również kowarki służące do kucia głównie stali narzędziowych i szybkotnących. Kuźnia wykonuje także przekucia stali wysokoniklowych (o najwyższej twardości).

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia S.A koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

POWRÓT