JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

12.12.2011 Gaz łupkowy zwiększa sprzedaż. Kontrakty na rury wiertnicze za 50 mln zł

Częstochowski Rurexpol należący do Grupy Alchemia,który jest jedynym dostawcą rur wiertniczych bez szwu w Polsce, zwiększył eksport na tyle, że zrównoważył on sprzedaż krajową. Oznacza to, że od początku roku coraz więcej polskich rur wiertniczych z Rurexpolu zostało sprzedanych za granicą.

Pojedyncze kontrakty na dostawy rur wiertniczych od początku roku opiewały średnio na kilka milionów złotych. W sumie od początku roku Rurexpol sprzedał produkty za ok. 50 mln zł, w czym udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł połowę.

Grupa Alchemia wysyła wytwarzane rury wiertnicze na rynki Unii Europejskiej oraz Polski. Obecna jest również na rynkach USA, Kanady i Bliskiego Wschodu obsługując głównie sektory wydobywcze gazu oraz ropy naftowej. Ponadto rury produkowane przez zakład produkcyjny Alchemii – Rurexpol, wykorzystywane są przy odwiertach geotermalnych, wodnych oraz pod wydobycie soli.

Firma realizuje stałe dostawy dla firm niemieckich, holenderskich, austriackich, rumuńskich, czeskich oraz węgierskich. W tym roku zawarto kilka znaczących umów na sprzedaż rur wiertniczych z holenderską firmą Deep Drill oraz niemieckim Iteco.

Gaz łupkowy – nowa szansa

Na rynku polskim kluczowym odbiorcą rur wiertniczych Rurexpolu jest firma będąca liderem rynku gazu ziemnego. W ostatnim czasie Alchemia wygrała kontrakt na dostawy rur wiertniczych do PGNiG oraz innych podmiotów operujących na stosunkowo młodym, kształtującym się rynku związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Ilości wydawanych koncesji państwowych na poszukiwanie gazu łupkowego na terytorium Polski oraz sygnałów płynących z zagranicznego otoczenia rynkowego tj. podmiotów zagranicznych operujących w tej branży pozwala Alchemii patrzeć z optymizmem na kolejne lata w tym sektorze, zwłaszcza że realizowane w Rurexpolu inwestycje i posiadane zaplecze produkcyjne, zabezpieczają potrzeby odbiorców obecnie i biorąc pod uwagę postęp techniczny w tym sektorze również w przyszłości.

Po trzech kwartałach 2011 r. stalowa Grupa Kapitałowa Alchemia uzyskała prawie 847,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 73% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach br. wzrósł ponad trzykrotnie (rok do roku) do 62,9 mln zł.

POWRÓT