JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

30.08.2013 Wyniki po I półroczu 2013

Pierwsze półrocze 2013 okresem utrzymującej się stagnacji na rynku stali

W I półroczu 2013 r. przychody Alchemia SA osiągnęły 325,1 mln zł, o ponad 43% mniej niż w pierwszym półroczu 2012. W omawianym okresie spółka wypracowała 1,8 mln zł zysku netto.

„Nieznaczne ożywienie na rynku rur bez szwu jakie pojawiło się na początku roku, nie skutkowało wzrostem cen półproduktów i produktów finalnych. Rynek nadal jest trudny ale stabilny” – mówi Rafał Regulski, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Alchemia SA.

Działalność handlowa Alchemii w pierwszym półroczu 2013 roku skupiła się na weryfikacji dotychczasowych kanałów dystrybucji. Podstawą jest segmentacja obsługiwanych obszarów handlowych, a punktem wyjścia najbardziej dochodowe i niszowe sektory tj. energetyka i szeroko pojęty rynek wydobywczy.

 

W trzecim  kwartale 2013 obserwujemy znaczny wzrost zapytań ofertowych ze strony klientów, w porównaniu do pierwszego półrocza o ok. 15 %. Dotyczy to  zwłaszcza rur stosowanych w energetyce oraz przewodowych, a także choć w mniejszym stopniu o w zakresie rur wiertniczych i okładzinowych – mówi Marek Misiakiewicz, Wiceprezes Zarządu Alchemia SA.

Alchemia kontynuuje proces dopuszczeń produkowanych rur do wybranych, działających na skalę globalną koncernów paliwowych. Wykorzystując posiadane doświadczenie zdobyte w ramach współpracy m.in. z: Shell, BP, Total, rozwija współpracę z jednym z koncernów w Afryce Północnej.

W omawianym okresie Alchemia realizowała także dostawy rur konstrukcyjnych, utrzymując silną pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku konstrukcji stalowych. Dotyczy to m.in. kontraktów związanych z budową stadionów m.in. w Zabrzu, Białymstoku czy na Węgrzech.

Należy podkreślić, iż kluczowymi obszarami działalności handlowej, w której uzyskiwana jest najwyższa wartości dodana pozostaje energetyka. Alchemia skupia się na rozwoju własnego produktu dopasowując się do wysokich wymagań kooperantów krajowych m.in. Rafako i Sefako - dodaje Misiakiewcz. W I półroczu 2013 roku dostarczała także izolowane rury przesyłowe wykorzystywane przy budowie lotnisk na terenie Rosji.

W ramach realizowanego planu inwestycyjnego na 2013 rok, obecnie w Zakładzie Rurexpol prowadzona jest modernizacja zespołu walcującego nr 1 oraz pieca kalibrowego, która po zakończeniu na początku września 2013 pozwoli obniżyć koszty produkcji rur w częstochowskim zakładzie. Wymiernymi efektami wynikającymi ze zrealizowanych inwestycji do tej pory inwestycji jest poprawa jakości rur, jak również obniżenie kosztów ich produkcji, a także optymalizacja uzysków wsadu.

Cała Grupa Kapitałowa Alchemia w I półroczu 2013 miała 511,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 639,8 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa odnotowała stratę na poziomie 2,4 mln zł.

I półrocze 2013 w Hucie Bankowej

W I półroczy posiadany portfel zamówień w pełni zabezpieczał realizację założeń w zakresie ilości sprzedaży. W omawianym okresie moce produkcyjne wydziału walcowni były wykorzystywane w 100 %, natomiast wydziału pierścieni kuto-walcowanych  w 96%.

W pierwszym półroczu zakończono realizację kontraktów dotyczących projektów skandynawskich w zakresie wyrobów długich, wymiary 180-200 mm. Druga grupa produktów: pierścienie i obręcze utrzymywały na wysokim poziomie sprzedaż na rynki wschodnie. Z rynku czeskiego i słowackiego udało się pozyskać nowych klientów.

I półrocze 2013 w Kuźni Batory

W pierwszym półroczu roku 2013 w sprzedaży Kuźni dominują pręty. Spadła liczba odkuwek, które głównie dedykowane są pod konkretne projekty.

Od kwietnia 2013 r. Spółka jest operatorem handlowym sprzedaży wlewków stalowych z zakresu produkcyjnego Alchemii SA. Skutkiem tego są wyraźnie zwiększone obroty Spółki.

Głównymi odbiorcami wyrobów Kuźni są przemysł maszynowy, gazowy, energetyka, offshore, kolejnictwo czy przemysł zbrojeniowy.

Kuźnia koncentruje się na inwestycjach odtworzeniowych. Rozważa w najbliższej przyszłości inwestycję w infrastrukturę energetyczną, która może w istotny sposób obniżyć koszty działalności. Spółka planuje zwiększać sprzedaż swoich wyrobów na rynku krajowym oraz rozwijać współpracę z firmami brytyjskimi. Chce również umocnić swoją pozycję na rynku kolejowym poprzez zwiększenie dostaw odkuwek osi kolejowych służących do kompletowania zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA zamknęła 2012 rok zyskiem netto na poziomie 26 mln złotych. Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 1,2 mld złotych, niewiele odbiegając od osiągniętych rok wcześniej.

***

 
POWRÓT