JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

15.11.2013 Trzeci kwartał 2013 kolejnym okresem utrzymującej się stagnacji na rynku stali

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alchemii wyniosły po trzech kwartałach  750,5 mln zł. Ostatni trzy miesiące pozwoliły na zmniejszenie straty na poziomie netto. Wyniosła ona w III kwartale 1,8 mln zł.

Pierwsze dwa miesiące III kwartału 2013 roku cechowały się relatywnie mniejszą sprzedażą, co wiązało się z okresem wakacyjnym zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej (zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii i Francji). Ożywienie na rynku nastąpiło na początku września, co pozwoliło nadrobić okres wakacyjny.

 „Odczuwamy delikatne ożywienie na rynku produktów stalowych, jednak nie przekłada się ono na wzrost osiąganych marż. Głównym powodem są wysokie koszty wytworzenia produktów” - tłumaczy Rafał Regulski, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Alchemia SA.

W III kwartale Alchemia znacząco zwiększyła udział w sprzedaży rur kotłowych III stopnia na rynku krajowym i zagranicznym, które pozwalają uzyskać satysfakcjonujące marże. Alchemia jest w trakcie realizacji kilku projektów związanych w remontami oraz budową nowych instalacji ciśnieniowych. Spółka w najbliższym czasie spodziewa się jeszcze większego ożywienia w przemyśle energetycznym oraz utrzymania tego trendu w kolejnych miesiącach.

 „Wzmacniamy dział związany z energetyką przemysłową  głównie związaną z budową nowych bloków energetycznych oraz remontami w istniejących instalacjach elektrowni i ciepłowni. Chcemy być głównym poddostawcą w budowach nowych bloków energetycznych.” - Mówi Marek Misiakiewicz, Wiceprezes Zarządu Alchemia SA.

Pozytywny wpływ na wolumen wyprodukowanych rur bez szwu miało pozyskanie dużej ilości zamówień z sektora energetycznego, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Utrzymano wolumen pozyskanych zamówień z branży petrochemicznej, a także w zakresie rur do obróbki mechanicznej.

Bieżące moce produkcyjne w poszczególnych zakładach produkujących rury wykorzystane były w 85-90%, co w trudnej sytuacji rynkowej należy poczytywać za sukces.

Dominującymi rynkami zbytu pozostały Niemcy i Włochy (25% całkowitej sprzedaży), i rynek polski (50% całkowitej sprzedaży).

W III kwartale br. Alchemia rozpoczęła współpracę z nowymi klientami oraz Afryki Północnej (głównie na rury kotłowe i  stopowe).

Sektor OCTG

Alchemia pozyskała nowego perspektywicznego klienta z Ukrainy na rury okładzinowe. Prowadzone są rozmowy w celu rozpoczęcia współpracy z partnerem handlowym na bardzo perspektywicznym rynku skandynawskim.

We wrześniu br. Zakład Rurexpol przeszedł pomyślnie audyt Amerykańskiego Instytutu Naftowego (American Petroleum Institute, API), czego efektem jest przyznanie nowego

certyfikatu na rury okładzinowe oraz na rury przewodowe. Częstochowski Rurexpol to jedyny w Polsce zakład posiadający licencję API na rury okładzinowe PSL-2, oraz jeden z 4 zakładów z licencją API 5L na rury przewodowe. uzyskanie nowego certyfikatu powinno pozwolić Alchemii na zwiększenie sprzedaży na krajowym rynku związanym z gazem łupkowym.

Grupa Kapitałowa Alchemia po III kwartałach 2013 miała 750,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 915,1 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny był na poziomie 4,3 mln zł. Strata netto wyniosła 4,2 mln zł.

III kwartał 2013 w Hucie Bankowej

W trzecim kwartale tego roku huta zakontraktowała  pod projekty skandynawskie zamówienia na ok. 2000 Mg wyrobów długich z wymiarów 180-200 mm. Są to nowe firmy z rynku norweskiego, łotewskiego i litewskiego. W zakresie pierścieni i obręczy cały czas utrzymuje stały  poziom sprzedaży na rynki wschodnie oraz rozwija współpracę z kontrahentami z rynku czeskiego i hiszpańskiego (CAF).

III kwartał 2013 w Kuźni Batory

Po III kwartałach 2013 roku w przychodach ze sprzedaży Kuźni Batory główną pozycję stanowią pręty. Liczba odkuwek, które głównie dedykowane są pod konkretne projekty jak na razie nie uległa znaczącej zmianie. Od września można zaobserwować  wzmożone  zainteresowanie na rynku wyrobami  kutymi, co wydaje się dobrą perspektywą dla Spółki.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA zamknęła 2012 rok zyskiem netto na poziomie 26 mln złotych. Przychody Grupy w ubiegłym roku wyniosły 1,2 mld złotych.

***

 
POWRÓT