JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

28.02.2014 Alchemia zamknęła rok 2013 zyskiem w IV kwartale

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży stalowej Grupy Alchemia wyniosły po czterech kwartałach  989 mln zł.  Ostatni kwartał pozwolił na odrobienie strat i zamknięcie ubiegłego roku nad kreską.

 Ostatnie trzy miesiące 2013 roku, pomimo sezonowości sprzedaży pozwoliły wypracować Grupie zysk na poziomie 4,64 mln zł wobec 10,61 mln zł straty poniesionej w IV kwartale 2012 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w IV kw. 2013 r. 238,53 mln zł, co stanowi wzrost o 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 „Trudny dla branży stalowej rok 2013, zakończył się zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami poprawą sytuacji finansowej Grupy. Biorąc pod uwagę utrzymującą się średnią miesięczną wartość pozyskiwanych zamówień od września ubiegłego roku, jesteśmy przekonani o postępującej stabilizacji sektorów gospodarczych zużywających rury bezszwowe. Jest to dobrą prognozą na rok 2014- mówi Karina Wściubiak-Hankó, Prezes Zarządu Alchemia SA.

 „W dalszym ciągu pracujemy nad poszerzeniem i uzupełnieniem oferty produktowej, a szansa jaka otwiera się przed branżą hutniczą, która będzie mogła stać się beneficjentem środków unijnych, powinna nam to zdanie ułatwić” – dodaje Prezes Alchemii.

 W 2013 r. spółka miała 0,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,48 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 989,06 mln zł w porównaniu z 1139 mln zł rok wcześniej.

 W IV kwartale 2013 r. Alchemia utrzymała wysoki udział w sprzedaży ogólnej rur kotłowych III stopnia zarówno w kraju, jak i za granicą. Wynika on z realizacji kilku projektów związanych z budową nowych bloków energetycznych oraz remontami istniejących instalacji ciśnieniowych w energetyce przemysłowej i cieplnej. Alchemia pozostaje także aktywnym graczem na rynku energetyki przemysłowej oraz branży petrochemicznej.

Produkowane przez Alchemię rury bez szwu trafiły w ostatnim kwartale 2013 roku głównie na rynek niemiecki i włoski oraz polski.  

IV kwartał 2013 w Hucie Bankowej

Sprzedaż eksportowa stanowiła w ostatnich trzech miesiącach ok. 60% sprzedaży ogółem. Najwięcej wyrobów długich zostało wysłanych do Niemiec, Austrii, i Czech oraz krajów skandynawskich. Natomiast obręcze trafiły głównie na rynki: Ukrainy, Rumunii, Niemiec i Czech, a pierścienie do  krajów skandynawskich, Hiszpanii oraz krajów Beneluksu.

W omawianym okresie największym popytem cieszyły się pręty ulepszane cieplnie i normalizowane oraz obręcze kolejowe i pierścienie kuto-walcowane. Pomimo niesprzyjających czynników makroekonomicznych Huta wypracowała wyższe przychody i wynik finansowy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pozytywny wpływ na wyniki miał przede wszystkim wzrost produkcji i dyscyplina kosztowa.

 IV kwartał 2013 w Kuźni Batory

Po IV kw. 2013 roku w sprzedaży Kuźni dominowały pręty, które stanowiły 85% całości produkcji. Warto podkreślić, że IV kw. był w całym roku 2013 najlepszy pod względem wykorzystania mocy produkcyjnych. Zrealizowano w nim niemal 30% produkcji całego roku.

Spółka jako operator handlowy sprzedaży wlewków stalowych z zakresu produkcyjnego Alchemii SA, odnotowała wyraźnie zwiększone obroty - do klientów zewnętrznych łącznie sprzedano kilkanaście tysięcy ton wlewków za wartość ponad 39 mln zł netto.

Głównymi odbiorcami wyrobów kutych pozostaje przemysł maszynowy, gazowy, energetyka, offshore, kolejnictwo, przemysł zbrojeniowy.

W celu zwiększenia możliwości sprzedaży rozpoczęto przygotowywania procesów grzewczych realizowanych w Spółce do wymagań narzuconych przez normy API, których spełnienie pozwoli na znaczne rozszerzenie portfela oferowanych produktów.

 Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

 

***

POWRÓT