JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

21.05.2014 I kwartał 2014 okresem przygotowań do kolejnych certyfikacj


W I kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży stalowej Grupy Alchemia wyniosły 251,4 mln zł. Pierwsze trzy miesiące Grupa prowadziła racjonalizację portfela produktów na korzyść wyrobów o największej wartości dodanej, kosztem tych nisko marżowych.

W minionym okresie Grupa Rurowa Alchemii podjęła także na szeroką skalę działania w zakresie procedur certyfikacyjnych. Należą do nich m.in. zakończenie pierwszego etapu certyfikacji w Kuwejcie oraz Arabii Saudyjskiej, jak również procesu certyfikacji Alchemii jako dostawcy rur bez szwu w rumuńskim koncernie petrochemicznym OMV Petrom.

„Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku, zarówno w Polsce jaki i Unii Europejskiej stała się podstawową przyczyną obniżenia wartości sprzedaży Grupy. Dlatego też szukamy nowych kanałów sprzedaży, głównie dla branży energetycznej i rur okładzinowych stosowanych w sektorze OCTG. Utrzymująca się konkurencja cenowa, zwłaszcza ze strony chińskich producentów, przy wysokich kosztach wytworzenia stanowi dla producenta z UE bardzo trudne wyzwanie” - mówi Karina Wściubiak-Hankó, Prezes Zarządu Alchemia SA.

Przeniesie ciężaru produkcji na rury z największą wartością dodaną, w tym koncentracja produkcji m.in. na rurach okładzinowych skutkowała wzrostem sprzedaży tego rodzaju rur do sektora OCTG* o 10%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa Alchemia w minionym kwartale pozyskała m.in. zamówienia w firmie wiertniczej G-Drilling oraz od amerykańskich koncesjonariuszy poszukujących gazu łupkowego w Polsce. Wśród nowych kontraktów znalazła się również dostawa rur dla Lotos Petrobaltic.

Od początku roku 2014 wykorzystanie mocy produkcyjnych systematycznie rosło i pod koniec I kwartału osiągnęło poziom od 85% (Huta Batory, Rurexpol) do 100%  w zakładzie Walcownia Rur Andrzej.

Tradycyjnie, duża część sprzedaży Grupy Rurowej Alchemii pokryta została przez rury kotłowe przeznaczone dla sektora energetycznego. Oprócz minimalnego wzrostu sprzedaży, poprawiono także ich zyskowność poprzez skrócenie kanałów dystrybucji i zwiększenie wartości sprzedaży do finalnych odbiorców, zwłaszcza na rynku polskim. W minionym okresie rury kotłowe III stopnia były lokowane głównie w obszarach remontowych energetyki zawodowej.

W zakresie rur konwencjonalnych tj. przewodowych, konstrukcyjnych, kotłowych I stopnia przeznaczonych do odbiorców hurtowych, branży budowlanej, chemicznej czy transportu mediów, odnotowano nieznaczny spadek sprzedaży, który trwał do lutego 2014. Podstawowymi kierunkami zbytu tych rur był rynek polski (blisko 60 mln zł), a ponadto tradycyjnie Niemcy (ca 30 mln PLN) oraz Włochy (15 mln zł). Na I kwartał 2014 przypadła realizacja m.in. zamówienia na kilka tysięcy ton rur do transportu produktów ubocznych z Elektrowni Bełchatów (Grupa PGE) o wartości blisko 12 mln zł.

*Oil Country Tubular Goods

W I kw. 2013 r. spółka miała 4,7 mln zł starty netto. Przychody ze sprzedaży Alchemia SA wyniosły 191,5 mln zł w porównaniu z 176,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

I kwartał 2014 w Hucie Bankowej

Pierwsze trzy miesiące pozostawały trudnym okresem dla branży. Ceny wyrobów stalowych pozostawały na niskim poziomie. Wysoki import wyrobów długich z Chin, Białorusi oraz Rosji wpływał w znacznym stopniu na ich podaż oraz ceny zarówno na rynku krajowym, jak i europejskich rynkach eksportowych Huty. Pomimo dużej konkurencji na rynku spółka może się pochwalić bardzo dobrym wynikiem w zakresie sprzedaży pierścieni walcowanych bez szwu. Huta sprzedała prawie 22% więcej tych wyrobów w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Niekorzystnie na wyniki spółki wpłynęła sytuacja na Ukrainie oraz duży import wyrobów stalowych ze wschodu oraz z Chin. Czynniki te zostały zbilansowane przez lekkie ożywienie gospodarcze na początku roku.

Sprzedaż eksportowa stanowiła w I kw. 2014 ok. 65% sprzedaży ogółem a udział eksportu w ogólnej sprzedaży był o 5% większy niż w IV kwartale roku 2013. Najwięcej wyrobów długich zostało wysłanych do Niemiec. Obręcze wysyłane były najczęściej na rynki: Ukrainy, Rumunii i Niemiec.

I kwartał 2014 w Kuźni Batory

Pierwszy kwartał 2014 roku kontynuował dobra passę 4 kwartału 2013. Liczba zapytań i początkowo zamówień wskazywała na to, że rok 2014 rozpocznie się zdecydowanie lepiej i będzie stanowił przełom w stosunku do analogicznych okresów ubiegłych lat. Niestety zawirowania polityczne i gospodarcze zatrzymały tę tendencję. Niepewność jaka zagościła głównie na rynkach europejskich, a zwłaszcza niemieckim mocno zmniejszyła popyt na stale kute.

W I kwartale spółka rozpoczęła współpracę z firmami z rynku brytyjskiego, która po dostosowanie procesów technologicznych do standardu API, pozwoli rozpocząć oferowanie wyrobów stalowych (kutych) do potencjalnych klientów z rynku ropy i gazu.

W Polsce rynek osi kolejowych (głównie z przeznaczeniem do lokomotyw) wydaje się otwarty i perspektywiczny. W I kwartale 2014 r. spółka pomyślnie przeszła audyt PKP CARGO S.A. i uzyskała Świadectwo uznanego producenta wyrobu w zakresie produkcji elementów taboru trakcyjnego. Kuźnia planuje zwiększyć wolumen sprzedawanych odkuwek osi kolejowych, jak i oferować gotowe osie w kooperacji z innymi firmami specjalizującymi się w obróbce mechanicznej. Na potrzeby przyszłej  współpracy Kuźnia przeszła pozytywnie audyty innych firm działających na rynku kolejowym.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA tworzy krajową grupę producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

***

POWRÓT