JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

25.04.2013 Inwestycje w Grupie Kapitałowej Alchemia

W 2013 roku Grupa przeznaczy na inwestycje około 23 mln złotych.
Pierwsze oszczędności pojawią się już w II kwartale tego roku. Alchemia liczy również na zwiększenie liczby kontraktów dla wymagającej branży energetycznej.
Strategia Alchemii zakłada koncentrację na sprzedaży specjalistycznych produktów, m.in. wysokomarżowych rur z tzw. wartością dodaną, w tym rur wiertniczych dla przemysłu wydobywczego, przesyłu gazu oraz dla energetyki.
W wyniku przeprowadzonych inwestycji, oszczędności Grupy mogą osiągnąć poziom 7,95 mln złotych w skali roku.

Trwające w Alchemii inwestycje, których koszt w 2013 wynosi ok. 23 mln zł mają na celu poprawę jakości produktów przy większej kontroli procesów produkcyjnych oraz zmniejszyć koszty produkcji.

Prowadzone przez Zakłady produkujące rury inwestycje poprawiające jakość wyrobów i zwiększające kontrolę procesów produkcyjnych:

  • Modernizacja zespołu walcującego nr1 pozwoli na zwiększenie ilości i poprawę tolerancji wymiarowych produkowanych rur w połączeniu z laserowym pomiarem grubości ścianki na całej długości walcowanej rury w temperaturze ok. 600 – 1000°C
  • Montaż nowego urządzenia do badań ultradźwiękiem w klasie PSL2 oraz PSL3 zapewniający 100% badania struktury metalograficznej rur firmy NDT

Inwestycje poprawiające jakość wyrobów i zwiększające kontrolę procesów produkcyjnych w Hucie Bankowa:

  • modernizacja układu chłodzenia i filtracji walcarki oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego
  • odtworzenie nurnika prasy HRP

Inwestycje zmniejszające koszty produkcji w Zakładach Rurowych:

  • Modernizacja pieców grzewczych – zmniejszenie zużycia gazu do ogrzewania wsadu ok. 20-25% w skali roku
  • Inwestycje związane z odzyskiwaniem ciepła z kanałów spalinowych, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb zakładu Rurexpol na wodę ciepłą i CO

Oraz w Hucie Bankowa:

  • modernizacja urządzeń grzewczych pieca pokrocznego
POWRÓT