JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

25.05.2017 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia S.A. na dzień 21.06.2017r

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 21.06.2017r., na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.

POWRÓT