JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

31.05.2016 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia S.A. na dzień 27.06.2016

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 27.06.2016r., na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POWRÓT