JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

17.11.2015 Alchemia - wyniki I półrocze

Informacja prasowa    Warszawa, 18.08.2015 r.

Alchemia SA, skupiająca trzy zakłady produkujące stalowe rury bez szwu, wypracowała w I półroczu 2015 przychody na poziomie 341,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży stalowej Grupy Alchemia wyniosły 471,6 mln zł. Grupa zamknęła raportowany okres stratą netto na poziomie 7,7 mln zł. Zarówno zakłady z części rurowej, jak i dwie spółki z Grupy - Huta Bankowa oraz Kuźnia Batory zmagają się wysokimi kosztami produkcji. W samej Alchemii proponowane zmiany odnośnie akcyzy na energię elektryczną przyniosłyby istotne zmniejszenie kosztów. Tylko w I półroczu 2015 roku Alchemia SA zużyła 58 286,757 MWh energii elektrycznej objętej podatkiem akcyzowym i zapłaciła z tego tytułu 1,2 mln zł. Przy wzroście produkcji, a tym samym wzroście zużycia energii elektrycznej koszty akcyzy byłyby proporcjonalnie wyższe.

Obserwujemy wysoką nadpodaż rur bez szwu. W tej sytuacji walka konkurencyjna z producentami z krajów nie naliczających akcyzy i nie bilansujących emisji dwutlenku węgla jest walką nierówną. Obecnie jedynie dostosowanie regulacji prawnych i podatkowych w tym zakresie dałoby szanse polskiemu przemysłowi na bycie konkurencyjnym - mówi Karina Wściubiak-Hankó, Prezes Zarządu Alchemia SA.

W perspektywie następnych miesięcy bieżącego roku najważniejszymi czynnikami jakie będą miały wpływ na sytuację w Grupie Kapitałowej będą: poziom cenowy wyrobów stalowych na rynkach krajowym i europejskim oraz ilość projektów, jakie mogą być realizowane na tych rynkach.

Zwiększenie wydatków budżetowych na obronność kraju do 2% PKB, daje szansę z kolei spółce z GK Alchemia - Kuźni Batory na wykorzystanie posiadanej technologii przetopu elektrożużlowego, który umożliwia oferowanie stali specjalistycznych pod zastosowanie militarne.

Grupa Kapitałowa Alchemia to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA tworzy krajową grupę producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

POWRÓT