JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna

18.11.2015 Alchemia - wyniki III kwartał

Informacja prasowa  Warszawa, 18 listopada 2015 r.

III kwartał 2015 w Grupie Alchemia

Stalowa Grupa Kapitałowa Alchemia w IlI kwartale br. miała 202 mln zł przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 254 mln zł w roku ubiegłym. Trudna sytuacja na rynku wyrobów stalowych nałożyła się na okres wakacyjny, tradycyjnie najsłabszy dla branży stalowej, obciążając wyniki GK Alchemia.

W omawianym okresie wzrost kosztów sprzedaży oraz narastający spadek cen wyrobów hutniczych pogłębił stratę Grupy, która w samym Ili kwartale wyniosła 8,7 mln zł, wobec 5,3 mln zł zysku w IlI kwartale 2014.

Sytuacja na rynku wyrobów stalowych nie napawa optymizmem. Najwięksi światowi gracze zapowiadają plany naprawcze i redukują koszty. Nasila się także konkurencja producentów ze Wschodu - mówi Karina Wściubiak-Hankó, Prezes Zarządu Alchemia SA.

Znaczący spadek inwestycji w przemyśle naftowym, zwłaszcza w USA wpłynął niekorzystnie na sytuację zakładu Rurexpol, który z kolei wywarł negatywny wpływ na wyniki Grupy. Zależy nam na powrocie do uzyskiwanych wcześniej wyników - rozpoczęliśmy więc głębokie działania restrukturyzacyjne - dodaje Prezes Alchemii.

Produkowane przez częstochowski zakład rury służą m.in. do przesyłu gazu, wierceń poszukiwawczych nafty i gazu, jak również eksploatacji złoża. Trafiają one głównie na rynek krajowy i krajów Unii Europejskiej.

Liczymy, że wprowadzana w całej Grupie dyscyplina kosztowa przyniesie pierwsze wymierne efekty w lI kwartale 2016 roku. Wymusza ona na nas i na naszych pracownikach jeszcze większe zaangażowanie i dostosowanie się do niesprzyjających warunków - dodaje, Prezes Alchemii.

Po 9 miesiącach 2015 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 673,8 mln zł, wobec 757,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa odnotowała stratę na poziomie operacyjnym w wysokości 15,7 mln zł (po IlI kwartałach 2014 Grupa wypracowała  zysk na poziomie 10,6 mln zł) oraz stratę netto na poziomie 16,5 mln zł.

Alchemia SA, skupiająca zakłady produkujące stalowe rury bez szwu, w IlI kwartale br. miała prawie 150 mln zł przychodów (-23% r/r) przy 6,5 mln zł straty. Po IlI kwartach 2015 przychody spółki wyniosły 490,7 mln zł  (-14,5%  r/r).  Spółka  wypracowała
0,5 mln zysku netto, wobec 11,8 mln zł zysku po IlI kwartałach 2014.

Grupa Kapitałowa Alchemia to: giełdowa spółka Alchemia SA (trzy zakłady produkcyjne: Huta Batory, Rurexpol oraz WRA) z zależnymi od niej podmiotami: Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA tworzy krajową grupę producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie.

POWRÓT