JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Przetargi

Przetargi


Fundusze europejskie

PROJEKT: POIR.01.01.01-00-0656/16

„Innowacyjny gatunek wysokochromowej stali martenzytycznej na rury kotłowe do zastosowań w energetyce konwencjonalnej do pracy w warunkach nadkrytycznych”.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej stali martenzytycznej (15%Cr) na rury kotłowe o znacznie wyższej czasowej wytrzymałości na pełzanie (100000h; 100MPa; 640°C) w stosunku do stosowanych wysokochromowych stali martenzytycznych i zbliżonej dla stali austenitycznych oraz korzystniejszym współczynniku rozszerzalności liniowej i przewodzenia ciepła nieosiągalnych w stalach austenitycznych. Wprowadzenie do konstrukcji kotłów konwencjonalnych rur ze stali martenzytycznej o takich parametrach oraz o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i dobrej spawalności, umożliwi rozszerzenie ich zastosowania do warunków nadkrytycznych, co poprawi sprawność kotła do ok. 11% oraz ograniczy emisję spalin do ok. 25%.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

·  uzyskanie odpowiedniego zespołu właściwości poprzez dobór dodatków i mikrododatków stopowych,

·  opracowanie parametrów procesu metalurgicznego wytwarzania wsadu,

·  opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych linii demonstracyjnej, której głównym elementem będzie innowacyjna walcarka skośna trójwalcowa do dziurowania i wydłużania wraz z zespołem tnącym,

·  opracowanie procesu obróbki cieplnej, pozwalającego na uzyskanie stabilnej w czasie struktury odpuszczonego martenzytu umocnionego drobnodyspersyjnymi wydzieleniami w warunkach równoczesnego oddziaływania temperatury i ciśnienia,

 

Realizacja projektu pozwoli na dostarczenie poszukiwanych na rynku przez projektantów i producentów kotłów na parametry nadkrytyczne, rur kotłowych wysokiej jakości, o parametrach wytrzymałościowych wyższych niż dla dotychczas stosowanych wysokochromowych stali martenzytycznych i porównywalnych do stali austenitycznych w temperaturze pracy do 640°C oraz korzystniejszych własnościach fizycznych. Zastosowanie zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technicznych w procesie przeróbki plastycznej pozwoli wytworzyć produkt o niespotykanych wcześniej parametrach jakościowych, jak centryczność, tolerancja grubości ścianki czy chropowatość powierzchni. Parametry otrzymanych rur potwierdzone stosownymi badaniami jakości powierzchni i kształtu rur będą miały kluczowe znaczenie ze względu na wysokie wymagania dla tego typu asortymentu. Jest to szczególnie istotne w budowie instalacji energetycznych charakteryzujących się wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa i bezawaryjności pracy z równoległym zapewnieniem oczekiwanej żywotności tych instalacji.

Wdrożenie i komercjalizacja rezultatów projektu nastąpi po zakończeniu projektu. Wdrożenie nastąpi w własnej działalności gospodarczej Oddziału WRA poprzez rozpoczęcie wytwarzania nowej generacji rur w ramach nowego procesu produkcyjnego.

Wartość projektu: 91 586 501,74 PLN

Wartość dofinansowania: 37 100 637,57 PLN
Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt. Innowacyjne wielogatunkowe klasy stalowych rur bez szwu spełniające kryteria wielu norm wykonawczych i specyfikacji technicznych.”

Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.

Projekt pt. Innowacyjne wielogatunkowe klasy stalowych rur bez szwu spełniające kryteria wielu norm wykonawczych i specyfikacji technicznych.”

Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Eugeniusz  Hadasik.


Informujemy o zakończeniu z dniem 27 listopada 2017 roku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu z dniem 27 listopada 2017 roku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Edmund Tasak.
  Ogłoszenie Kierownik Zaspołu 0.28 MB POBIERZ
  Ogłoszenie_Ekspert Zespołu badawczo rozwojowego 14 0.27 MB POBIERZ
POWRÓT