JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Przetargi

PrzetargiKorzystamy z platformy zakupowej

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe związane z opracowaniem nowego gatunku stali bainitycznej na rury z efektem TRIP w ramach Poddziałania 1.1.1.  Przedmiotowe prace będą wykonywane przez Instytut Metalurgi Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe związane z opracowaniem  konstrukcji rozpór stalowych w ramach Poddziałania 1.1.1.  Przedmiotowe prace będą wykonywane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Eksperta Naukowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Jan Kazanecki.

Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na Kierownika Zespołu badawczo rozwojowego w ramach Poddziałania 1.1.1.  Na przedmiotowe stanowisko został wybrany Pan Edmund Tasak.


POWRÓT