JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Przetargi

Przetargi

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze RD09-6 w dziedzinie nauk stosowanych.

 Korzystamy z platformy zakupowej


Informujemy o zakończeniu procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe związane z realizacja Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1.  Przedmiotowe prace będą wykonywane przez Instytut Metalurgi Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach.
  1 1 1 POIR - Alchemia S A WRA - zapytanie ofertowe - opracowanie nowego gatunku stali bainitycznej na rury z efektem TRIP 0.57 MB POBIERZ
  1 1 1 POIR - Alchemia S A WRA - zapytanie ofertowe - opracowanie konstrukcji rozpór stalowych 0.55 MB POBIERZ
  Zapytanie Ekspert Naukowy 0.78 MB POBIERZ
  Zapytanie Kierownik Zespołu badawczo rozwojowego 0.83 MB POBIERZ
POWRÓT