JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Inwestorzy

Inwestorzy(*) Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 30/11/2018 r.

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 01.04.2019 roku wynosi 225.485.000 zł i dzieli się na:

  • 173.450.000 szt. akcji serii "A"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 173.450.000 głosów.

POWRÓT