JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Inwestorzy

Inwestorzy

Struktura akcjonariatu na dzień 18.03.2019 r. przedstawia się następująco:(*) Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 30/11/2018 r.

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 06.08.2014 roku wynosi 260.000.000,00 zł i dzieli się na:

  • 1 124 920 szt. akcji serii "A"
  • 1 124 920 szt. akcji serii "B"
  • 8 999 360 szt. akcji serii "C"
  • 44 996 800 szt. akcji serii "D"
  • 143 752 848 szt. akcji serii "E"
  • 1 152 szt. akcji serii "F"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000 głosów.

POWRÓT