JESTEŚ TUTAJ:

Strona główna Inwestorzy

Inwestorzy

Struktura akcjonariatu na dzień 23.02.2017 r. przedstawia się następująco:

 

Akcjonariusz

liczba akcji (szt.)

% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów

na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

1.        

Roman Krzysztof Karkosik z podmiotami zależnymi, w tym:

131 466 798

65,73

131 466 798

65,73

 

bezpośrednio*)

49 674 698

24,84

46 674 698

24,84

Impexmetal SA*)

59 930 000

29,97

59 930 000

29,97

Alchemia SA *)

15 842 100

7,92

15 842 100

7,92

2.        

Grażyna Wanda Karkosik

41 026 801

20,51

41 026 801

20,51

3.        

pozostali

27 506 401

13,76

27 506 401 

13,76

4.        

wszystkie głosy/akcje

200 000 000

100%

200 000 000

100%

(*) Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 23/02/2017 r.

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 06.08.2014 roku wynosi 260.000.000,00 zł i dzieli się na:

  • 1 124 920 szt. akcji serii "A"
  • 1 124 920 szt. akcji serii "B"
  • 8 999 360 szt. akcji serii "C"
  • 44 996 800 szt. akcji serii "D"
  • 143 752 848 szt. akcji serii "E"
  • 1 152 szt. akcji serii "F"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000 głosów.

POWRÓT