Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 30.11.2018 r. przedstawia się następująco:

 

Akcjonariusz

liczba akcji (szt.)

% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów

na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

1.        

Roman Krzysztof Karkosik z podmiotami zależnymi, w tym:

131 513 352

65,76

131 513 352

65,76

 

bezpośrednio*)

39 056 852

19,53

39 056 852

19,53

Impexmetal SA*)

60 200 000

30,1

60 200 000

30,1

Alchemia SA *)

26 506 500

13,25

26 506 500

13,25

2.        

Grażyna Wanda Karkosik

27 489 218

13,74

27 489 218

13,74

3.        

pozostali

40 997 430

20,50

40 997 430

20,50

4.        

wszystkie głosy/akcje

200 000 000

100%

200 000 000

100%

(*) Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 30/11/2018 r.

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 06.08.2014 roku wynosi 260.000.000,00 zł i dzieli się na:

  • 1 124 920 szt. akcji serii "A"
  • 1 124 920 szt. akcji serii "B"
  • 8 999 360 szt. akcji serii "C"
  • 44 996 800 szt. akcji serii "D"
  • 143 752 848 szt. akcji serii "E"
  • 1 152 szt. akcji serii "F"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000 głosów.

POWRÓT