Akcjonariat

Na dzień 29/09/2023 r.

  liczba akcji (szt.)
% udział w kapitale zakładowym
liczba głosów na WZ 
% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Boryszew S.A. 159 450 000
100 %
159 450 000
100 %
wszystkie głosy/akcje
159 450 000
100 %
159 450 000
100 %

Kapitał akcyjny:
Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 29.09.2023 roku wynosi 207.285.000 zł i dzieli się na:

  • 159.450.000 szt. akcji serii "A"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 159.450.000 głosów.

POWRÓT