Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 04.01.2018 r. przedstawia się następująco:

 

Akcjonariusz

liczba akcji (szt.)

% udział w kapitale zakładowym

liczba głosów

na WZ

% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

1.        

Roman Krzysztof Karkosik z podmiotami zależnymi, w tym:

131 365 428

65,68

131 365 428

65,68

 

bezpośrednio*)

43 159 777

21,58

43 159 777

21,58

Impexmetal SA*)

60 200 200

30,1

60 200 200

30,1

Alchemia SA *)

19 615 651

9,808

19 615 651

9,808

2.        

Grażyna Wanda Karkosik

27 581 018

13,79

27 581 018

13,79

3.        

pozostali

41 053 554

20,53

41 053 554  

20,53

4.        

wszystkie głosy/akcje

200 000 000

100%

200 000 000

100%

(*) Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 04/01/2018 r.

Kapitał akcyjny:

Wielkość kapitału akcyjnego Alchemia S.A. na dzień 06.08.2014 roku wynosi 260.000.000,00 zł i dzieli się na:

  • 1 124 920 szt. akcji serii "A"
  • 1 124 920 szt. akcji serii "B"
  • 8 999 360 szt. akcji serii "C"
  • 44 996 800 szt. akcji serii "D"
  • 143 752 848 szt. akcji serii "E"
  • 1 152 szt. akcji serii "F"

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000 głosów.

POWRÓT