Informacje niefinansowe

  • W dniu 15 kwietnia 2019 roku Alchemia S.A. opublikowała Raport roczny za rok 2018 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018 (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), w ramach którego przedstawione zostało "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", stanowiące integralną część sprawozdania z działalności spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2018".

    Oświadczenie jest dostępne w treści Sprawozdania Zarządu z działalności na stronie: www.alchemiasa.pl oraz pod tym linkiem: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2018.

  • W dniu 15 marca 2018 roku Alchemia S.A. opublikowała Raport roczny za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017 (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), w ramach którego przedstawione zostało "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych", stanowiące integralną część sprawozdania z działalności spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2017".

    Oświadczenie jest dostępne w treści Sprawozdania Zarządu z działalności na stronie: www.alchemiasa.pl oraz pod tym linkiem: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017.

POWRÓT