Kalendarium

Data Wydarzenie Przypomnienie
15.03.2018 Raport roczny jednostkowy za 2017 r.
15.03.2018 Raport roczny skonsolidowany za 2017 r.
10.05.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
24.08.2018 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.
08.11.2018 Skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2018 r.
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r wraz z informacją o okresach zamkniętych 0.21 MB POBIERZ
POWRÓT