Kalendarium

Data Wydarzenie Przypomnienie
15.04.2019 Raport roczny jednostkowy za 2018 r.
15.04.2019 Raport roczny skonsolidowany za 2018 r.
10.05.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
23.08.2019 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.
08.11.2019 Skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2019 r.
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2019r wraz z informacją o okresach zamkniętych 0.22 MB POBIERZ
POWRÓT