Kalendarium

Data Wydarzenie Przypomnienie
23.03.2017 Raport roczny jednostkowy za 2016 r.
23.03.2017 Raport roczny skonsolidowany za 2016 r.
12.05.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
24.08.2017 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.
10.11.2017 Skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2017 r.
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku wraz z informacją o okresach zamkniętych 0.19 MB POBIERZ
POWRÓT