Raporty okresowe

Raport: skonsolidowany III kwartał 2018r
Raport: rozszerzony skonsolidowany za I półrocze 2018r
Raport: skonsolidowany I kwartał 2018r
Raport skonsolidowany roczny za 2017
Raport jednostkowy roczny za 2017
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018r wraz z informacją o okresach zamkniętych 0.21 MB POBIERZ
POWRÓT