Badania R&D

W laboratoriach należących do Grupy Kapitałowej Alchemia oprócz rutynowo prowadzonych kontroli wyrobów, trwają badania nad modyfikowanymi gatunkami stali, które umożliwią poszerzenie oferty produktowej w kilku sektorach gospodarki.

Doświadczenie

Nowa stal w Alchemii

Na specjalne zamówienie jednego z klientów z branży górniczej Huta Batory wyprodukowała nowy gatunek stali stopowej, który charakteryzuje się bardzo dużą czystością metalurgiczną. Wykonane z niego półprodukty posiadają wysokie własności mechaniczne. Nową stal*, dzięki 9% zawartości niklu cechuje wysoka plastyczność i udarność (odporność na obciążenia) w niskich oraz bardzo niskich temperaturach - nawet do - 190°C. Specjalistyczny proces produkcji obejmuje wytopienie stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF) oraz odgazowanie jej w próżni na urządzeniu VAD. Powstałe w tej sposób duże wlewki kuzienne o masie ok. 12 ton przeznaczone są m.in. do produkcji odkuwek kołnierzy i zaworów, które stosowane są przy produkcji zbiorników ciśnieniowych na ciekłe i sprężone gazy, takie jak etylen czy płynny azot.

*Typ I według specyfikacji ASTM (American Society for Testing and Materials - Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów) A522/A522M

POWRÓT