Stosowane technologie

W dwóch oddziałach(Walcownia Rur Batory oraz Rurexpol) Grupy Kapitałowej Alchemia wykorzystywana jest technologia walcowania pielgrzymowego, która pozwala na zwiększenie parametrów wytrzymałościowych materiału w procesie kształtowania oraz uzyskanie równomiernej struktury przed dalszą obróbką cieplną. Obecnie na świecie w tej technologii produkuje się rury ze stali węglowych, stopowych i specjalnych.

Oddział Stalownia Batory jest jedną z niewielu na świecie hut produkujących specjalistyczną stal najwyższej jakości oznaczaną symbolem P91 wykorzystywaną w przemyśle energetycznym. W trwającym kilka miesięcy cyklu produkcyjnym stosuje się skomplikowaną technologię walcowania, by sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie właściwości wyrobu finalnego. Jego dopuszczenie na rynek poprzedza seria badań laboratoryjnych – m.in. pod kątem zachowania w wysokich temperaturach (do ok. 630°C) przy jednoczesnych długotrwałych obciążeniach. Oddział Stalownia Batory, dzięki urządzeniu do próżniowego odgazowania i rafinacji stali VAD, jest producentem wysokojakościowej stali w ponad 400 gatunkach wraz z gatunkami modyfikowanymi. Stal ta jest wykorzystywana w przemyśle energetycznym, maszynowym, narzędziowym, zbrojeniowym, motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym. Oddział Stalownia Batory specjalizuje się w stalach narzędziowych do prac na zimno i gorąco, konstrukcyjnych, sprężynowych, łożyskowych, do budowy maszyn, a także o szczególnych własnościach fizycznych np. odpornych na ścieranie (stal Hadfielda) i nierdzewnych.

Oddział Rurexpol posiada również w swojej ofercie rury okładzinowe wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Kolumny rur okładzinowych stosowane są do zabezpieczania ścian odwiertu jak również oddzielania pokładów ropo i gazonośnych od warstw wodonośnych. Końce takich rur łączone są między innymi gazoszczelny, zaawansowanym technicznie gwintem typu HC Polseal-1, który zapewnia możliwość stosowania takiej kolumny rur okładzinowych przy odwiertach na znacznych głębokościach.

W Oddziale Walcownia Rur Andrzej technologia walcowania oparta jest na metodzie H. Ehrhardta. Zgodnie z tą technologią wsad po nagrzaniu w piecu obrotowym jest przerabiany w prasie kalibrującej oraz dziurującej. Po ponownym nagrzaniu w piecu wypychowym następuje walcowanie w walcarce wydłużającej i walcarce przepychowej przy użyciu trzpieni walcowniczych. Końcowe formowanie produktu w postaci rury jest prowadzone po nagrzaniu w walcarce redukcyjnej z naciągiem. W dalszej kolejności rury są cięte na wymagane odcinki za pomocą piły rotacyjnej i po schłodzeniu są przekazywane do wykończenia oraz przeprowadzenia badań zgodnie z wymogami norm i oczekiwaniami klientów. Rury w Oddziale Walcownia Rur Andrzej mogą być produkowane w gatunkach węglowych oraz niskostopowych.

POWRÓT