Obszar działania

System dystrybucyjny zarządzany przez Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur BATORY jest to system sieci służących do dystrybucji energii elektrycznej zlokalizowany w Chorzowie na obszarze huty oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

System obejmuje sieć o napięciu: 20kV, 6kV oraz nN ( 500V, 400V ).

  Zmiana decyzji Prezesa URE 1.48 MB POBIERZ
  Decyzja Prezesa URE 0.39 MB POBIERZ
POWRÓT