Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2016r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwolane na dzień 6 lipca 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., które odbyło się w dniu 29.08.2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2019r
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 17 maja 2018r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2016r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 17 czerwca 2015r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia SA zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 21 czerwca 2013 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 30 czerwca 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 30 czerwca 2011 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 9 listopada 2011 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 13.12.2012 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 13 kwietnia 2012 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 27 czerwca 2012 r.
POWRÓT